Dansk Skoleidræt efter nedslående tal for unges sundhed: Sæt ind med mere idræt og bevægelse i skolen

Sundhedsprofilen 2021 viser, at det går den forkerte vej med unges sundhed. Ikke mindst den mentale sundhed. Dansk Skoleidræt opfordrer til i højere grad at prioritere idræt og bevægelse i skolen for at ændre den triste tendens.

10. marts 2022

Mistrivsel blandt unge er steget markant gennem de seneste fire år. Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021, som netop er blevet offentliggjort, og hvor flere end 180.000 personer har svaret på spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel via befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Undersøgelsens tydelige tal for, at det går den forkerte vej med unges sundhed bekymrer Dansk Skoleidræt. Dels tallene omkring svær overvægt og manglende fysisk aktivitet, men ikke mindst tallene for den mentale sundhed og trivsel er iøjnefaldende. Andelen, der scorer lavt på skalaen over mental sundhed, er højere hos de 16-24-årige end i den øvrige befolkning.

Det kan der handles på ved i stigende grad at prioritere skolen som en vigtig forebyggende arena, da der her kan arbejdes med alle børns sundhed og trivsel.

- Vi har en kæmpe samfundsopgave foran os i forhold til at bringe idræt og bevægelse ind i skolen på en god og meningsfuld måde. Vi ved, at en prioriteret indsats kan medføre positive effekter på elevernes trivsel, læring, fællesskabsfølelse, skolemotivation og ikke mindst deres bevægelsesglæde, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Prioritér bevægelse i fagene, idrætsfaget og åben skole
Dansk Skoleidræt ønsker en øget prioritering af idrætsfaget, men understreger, at det i lige så høj grad handler om, at skolerne skal prioritere bevægelse i skolens øvrige fag.

- Vi skal lykkes med at bringe bevægelse ind i skolens boglige fag på en god og meningsfuld måde. Så vi skaber en sjov, aktiv og varieret skoledag, hvor man lærer med kroppen, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

- Herudover skal vi skabe en stærk idrætsundervisning. Løsningen er langt hen ad vejen defineret i fagets formål, hvor der står, at eleverne skal udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Men vi skal være opmærksomme på, at idrætsfaget derfor heller ikke er et fitnesscenter. Skolen er en dannelsesarena og ikke en sundhedsarena. Skolens opgave er at varetage børn og unges dannelse. Derfor er idrætsfaget også et lærings- og dannelsesfag, hvor gode vaner, interesse og motivation for at bevæge sig kan grundlægges. De her nye tal kalder på, at idrætsfagets placering, prioritering og kompetencedækning ændres, siger han og nævner at også åben skole er et centralt område for at arbejde med børnenes lyst til bevægelse:

- Vi bør have et øget blik på potentialerne omkring skole-foreningssamarbejder. Det er et centralt område for at arbejde med børnenes lyst til bevægelse og give dem indblik i idrætsforeningernes brede tilbud og fællesskaber. Mange børn kender kun de gængse store idrætter, men der findes jo tusindvis af andre idrætter, som måske kan motivere de inaktive børn i en anden grad.