Dansk Skoleidræt i historisk organisationsændring

Repræsentantskabet har godkendt en vedtægtsændring, så Dansk Skoleidræt fremadrettet har både en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.

26. april 2019

Når Dansk Skoleidræts politisk valgte ledelse fremover skal træffe vigtige beslutninger på organisationens vegne, bliver det i en ny og ændret struktur. Det står klart, efter repræsentantskabet på Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde fredag den 26. april stemte for en vedtægtsændring, der indfører en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.


Vedtægtsændringen betyder, at det hidtidige forretningsudvalg omdøbes til en hovedbestyrelse, som bliver organisationens overordnede ledelse, der tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Dansk Skoleidræt. Hovedbestyrelsen har syv medlemmer, som alle blev valgt på repræsentantskabsmødet.


Samtidig betyder vedtægtsændringen, at der oprettes et nyt forretningsudvalg, som skal arbejde målrettet på et strategisk, politisk og økonomisk niveau. Organet har til opgave at bistå Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse med den overordnede ledelse af Dansk Skoleidræt såvel som generalsekretæren med den daglige ledelse. Forretningsudvalget udvikler bl.a. oplæg til strategier, handlingsplaner og arbejdsprogrammer til godkendelse i hovedbestyrelsen.


Forretningsudvalget har fem medlemmer: Formanden, to medlemmer, der konstitueres fra hovedbestyrelsen, samt to indstillede medlemmer, der blev valgt på repræsentantskabsmødet. Det er helt nyt i Dansk Skoleidræt, at der på den måde rekrutteres og vælges profiler fra landskabet uden for organisationen.


Et styrket Dansk Skoleidræt
Dansk Skoleidræts formand Finn Kristensen, som blev genvalgt på repræsentantskabsmødet, glæder sig over organisationsændringen.


- Vi får bragt spændende nye kræfter i spil, der har interesse i organisationen og nogle kompetencer og netværk, vi ikke har været i besiddelse af før. Det gælder fx Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, som kan være med til at styrke skoleidrættens muligheder og sætte den idrætspolitiske debat på dagsordenen. Men generelt er jeg meget stolt og tilfreds med det stærke felt af kandidater, som sikrede kampvalg om posterne, siger han og fortsætter:


- Vi har haft en proces i det hidtidige forretningsudvalg, som pegede på et behov for at styrke organisationen inden for arbejdet med strategi, økonomi og politik. Det er nogle anbefalinger, vi har haft debatteret, og som vi nu tager bestik af ved at lave det, der med rette kan betegnes som en historisk organisationsændring. Det er en handlekraft, jeg gerne vil rose det hidtidige forretningsudvalg for at lægge for dagen og repræsentantskabet for at bakke op om. Jeg er sikker på, at oprettelsen af den nye organisatoriske struktur vil give Dansk Skoleidræt endnu flere muligheder, så vi også fremover står stærkt rustet til at løfte den vigtige samfundsopgave, det er, at skabe mest mulig idræt og bevægelse for alle skolens børn, siger Finn Kristensen.


Sådan ser den nye struktur ud
Dansk Skoleidræts øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af fire repræsentanter fra hver af Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger. På repræsentantskabsmødet den 26. april 2019 valgte de følgende personer til at varetage organisationens politiske ledelse fremadrettet:

Se Dansk Skoleidræts nye organisationsstruktur

Hovedbestyrelsen:
Finn Kristensen (formand)
Preben Hansen
Inge Dinis
Karin Bønnerup
Jesper Sandfeldt
Martin Gertz
Stig Andersen


Forretningsudvalget:

Finn Kristensen (formand)
Steen Houman
Kenneth Muhs
Herudover konstitueres to medlemmer fra hovedbestyrelsen.

Se Dansk Skoleidræts årsberetning 2018 i tekst, billeder og video