Dansk Skoleidræt med i ny alliance om sund børnevægt

En række offentlige og private samarbejdspartnere vil gennem alliancen ”Børnevægt i balance” finde svar på, hvordan vi i Danmark skaber trivsel for børn, så de vokser op med en sund krop.

16. august 2021

Hvordan sikrer vi de bedst mulige rammer for at skabe trivsel for børn, så de får mulighed for at vokse op med en sund krop?


Det spørgsmål er en række organisationer gået sammen om i alliancen ”Børnevægt i Balance” for at finde svar på. Det er Novo Nordisk Fonden, der står bag Børnevægt i Balance, og som har sekretariatsbetjeningen af alliancen, der er etableret som en selvstændig og uafhængig enhed.


Alliancepartnerne kommer fra både private og offentlige organisationer samt civilsamfundet og tæller mere end 30 partnere, blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Industri og Fødevarestyrelsen - og nu er Dansk Skoleidræt altså også kommet med.


Der skal arbejdes for, at flere børn i Danmark har det godt med sig selv og deres krop, at fremme lighed i sundhed for børn i Danmark uanset social baggrund og livssituation og mindske og modvirke stigma omkring overvægt.


Dansk Skoleidræt ser frem til at bidrage til den vigtige sag.


- Alliancens brede tilgang til børne(over)vægt med fokus på både sundhedsmæssige, sociale og strukturelle perspektiver er yderst vigtig. Det er netop i den brede forståelse af børnevægt, at vi i Dansk Skoleidræt ser os som en relevant bidragsyder, og vi er stolte over at være kommet med i en unik alliance i selskab med en lang række spændende partnere. Med fokus på bevægelse har Dansk Skoleidræt et ben forankret i den sundhedsorienterede tilgang. Vi arbejder for at understøtte gode oplevelser med bevægelse og fysisk aktivitet for derigennem at være med til at støtte børnene i at grundlægge sunde vaner tidligt i livet, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.


- Men Dansk Skoleidræt arbejder i lige så stor udstrækning med bevægelse som et centralt virkemiddel for læring. Det gælder både boglig læring og i høj grad også kropslig forståelse og dannelse. Sidstnævnte er et stort og aktuelt opmærksomhedspunkt i vores arbejde for at understøtte et børneliv i trivsel og sund udvikling – et liv, hvor alle børn uafhængigt af fysiske og kropslige kendetegn og kompetencer kan udvikle sunde holdninger og positive følelser for bevægelse og bevægelsesfælleskaber, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Læs mere om alliancen ”Børnevægt i Balance”.