Dansk Skoleidræt på finansloven

Fredag den 30. november indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om finansloven for 2019. Som en del af aftalen bevilges Dansk Skoleidræt midler over de næste fire år. Det sikrer ro og stabilitet om arbejdet med at understøtte skolernes integrering af bevægelse i skoledagen.

01. december 2018

Med finansloven for 2019 tildeles Dansk Skoleidræt 2 mio. kroner årligt over de næste fire år. Det glæder generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

- Med Regeringen og Dansk Folkespartis aftale, sikres det, at vi som organisation kan dække nogle af de basale funktioner, som er nødvendige for, at vi fortsat kan understøtte det gode arbejde ude på alle de danske skoler med øget fokus på idræt og bevægelse. Dansk Skoleidræt har aldrig haft så stor en betydning i samfundet som nu og aldrig uddannet så mange skoler, som vi gør i dag – men samtidig har vi aldrig været så økonomisk sårbare. Midlerne er derfor et livsvigtigt supplement for organisationen, der gør, at vi nu kan fokusere vores indsats på skolerne i endnu højere grad, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Dansk Skoleidræt er den eneste organisation i Danmark, der arbejder med idræt, leg og bevægelse i skolen som sit primære fokus. Det er den arena, Dansk Skoleidræt har dyrket lige siden 1946 og stadig arbejder for hver eneste dag.

- Bevægelse i skolen er for alle børn. Også de børn, der af den ene eller anden grund ikke finder over i idrætsforeningerne. Men som i skolen er i en arena, hvor de trygt kan udfolde sig. Dansk Skoleidræt aktiverer landets skoleelever hver eneste dag året rundt ud fra en ambition om at ville fremme elevernes sundhed, læring og trivsel. Fordi vi ved, at positive oplevelser med bevægelse i barndommen giver lyst til mere og grundlægger gode vaner resten af livet. Det er den samfundsopgave, vi er glade for, at politikerne nu anerkender og prioriterer, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Læs mere om de prioriterede kulturområder på finansloven her og se listen her.