En stor dag for skoleidrætten


7. maj 2014

Finn KristensenAf Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

Dansk Skoleidræt får en merbevilling på  4,25 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen over de næste tre år. Det stod klart, da kulturministeren sent i går aftes offentliggjorde den politiske stemmeaftale om idræt.

Vi bad om en merbevilling på 1,75 mio. kr. om året oven i de 1,8 mio. kr., vi allerede får fra tips- og lottomidlerne. Vi har fået bevilliget i alt 4,25 mio. kr. over de næste tre år. Vi har altså ikke fået præcist, hvad vi bad om, men alligevel er vi meget tilfredse med udfaldet. Nu får vi mulighed for at række skolerne i hjælpende hånd i det arbejde, der går i gang efter sommerferien, og det er vores førsteprioritet. Hvad der så skal ske om tre år - ja, det har vi jo tre år til at finde ud af. Men med et politisk mål om, at 75 pct. af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, vil der jo i den grad være brug for en organisation som Dansk Skoleidræt, der arbejder for at grundlægge gode idrætsvaner hos alle børn i skolen. Også om tre år.

Men lad os nu starte med at lade champagnepropperne springe i dag, for der er rigtig gode takter i den aftale, som Marianne Jelved offentliggjorde i går aftes. Her fremhæves Dansk Skoleidræts særlige rolle i implementeringen af folkeskolereformen, og vi udråbes som et vigtigt bindeled mellem skoler og foreninger, fordi vi med rødder i både den organiserede idræt og i skolen har en unik position i det danske idrætsbillede.  Så i dag glæder vi os over, at vi har fået den politiske opmærksomhed, vi fortjener. Og jeg tør godt love, at vi ikke kommer til at skuffe nogen. Med den finansieringsform, vi altid har været underlagt, er vi vant til en stram økonomisk prioritering, og det gør, at vi er gode til at få lidt til at blive til mere.

Som allerede påpeget er vi rigtig glade for merbevillingen. Det giver os mulighed for at kaste endnu flere ressourcer ind i arbejdet med at håndtere reformens krav om daglig motion og bevægelse. Både ved at dele vores viden og erfaringer med en mere åben skole og dermed det skole/foreningssamarbejde, som allerede er en realitet i mange af vores kredsforeninger. Men også ved fx at hjælpe skolerne med at tænke bevægelse ind i den traditionelt mere stillesiddende undervisning, i frikvartererne og SFO-tiden. Det skaber sjove og varierede skoledage – og løfter både fagligheden, sundheden og trivslen.  En saltvandsindsprøjtning til Dansk Skoleidræt er i min optik derfor er en fornuftig samfundsøkonomisk prioritering, som Danmark vil få tifoldigt igen på den lange bane.