Få hjælp til planlægning af temauge


11. september 2017

Temaugen.dk giver adgang til et unikt planlægningsværktøj, hvor I bl.a. kan hente inspiration i en række færdige temaforløb om sundhed og bevægelse.

Har I temauge om sundhed og bevægelse i uge 41, og vil I have hjælp til at strukturere indholdet i en sådan uge, så er Dansk Skoleidræt klar med en håndsrækning.

På temaugen.dk kan I finde et planlægningsværktøj, som giver overblik over og struktur på ugen, ligesom det giver konkrete forslag til en masse aktiviteter, forløb og værksteder, som er beskrevet og har færdige arbejdsark, klar til print. Materialet er lavet i samråd med en række lærere og pædagoger.

Materialet kan enten stå alene, eller det kan supplere de forløb, hver enkelt skole allerede måtte have i støbeskeen i uge 41 – eller hvornår man ellers i løbet af skoleåret vælger at lægge temauger om sundhed og bevægelse.
Når I er oprettet som skole, kan I begynde at bruge online planlæggeren.

I videoen herunder kan du se en kort introduktion af planlæggeren.
Selve planlæggeren finder du her.