Foruroligende tal for skoleelevers bevægelse under nedlukning

Ny undersøgelse fra SDU viser markant nedgang for idræts- og bevægelseslektionerne i skolen under corona-nedlukningen. Det er helt afgørende for elevernes trivsel og sundhed, at tendensen vendes, lyder det fra Dansk Skoleidræt.

25. februar 2021

Corona-nedlukningen af Danmark har resulteret i et markant fald i danske børn og unges fysiske aktivitet. Det gør sig ikke mindst gældende i skoletiden, viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU), som er gennemført fra 26. januar – 8. februar i forbindelse med den anden nedlukning af landet.

1.229 børn og unge i alderen 6-16-år deltog i undersøgelsen. Hver tredje (32,4%) svarer, at de under nedlukningen ikke har idræt og/eller andre bevægelseslektioner i relation til skolen. Tilsvarende svarer 69,7%, at de har færre idræts-/bevægelseslektioner de sidste 7 dage (på tidspunktet for besvarelsen), sammenlignet med før COVID-19 pandemien – dette inkluderer både lektioner i skolen og online.


Dansk Skoleidræt er opmærksom på problematikken, og opfordrer skolerne til at sætte bevægelse øverst på prioriteringslisten overfor såvel fremmødte elever som de stadig hjemsendte.


- Det er foruroligende, at skoleelevers aktivitetsniveau er faldet så markant. Vi ved, at rigtig mange lærere har været både dygtige og kreative til at få idræt og bevægelse ind i hjemmeundervisningen, men tallene viser med al tydelighed, at det samtidig er et område, som flere steder ikke er blevet prioriteret af den ene eller anden årsag, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt og fortsætter:


- Det er en problematisk udvikling. I Danmark har vi en særlig bevægelseskultur, som i høj grad er knyttet op på skolen og på foreningslivet. I skolen er man i kontakt med alle børn og kan gennem bevægelsesindsatser påvirke såvel elevernes trivsel som sundhed i en positiv retning. Derfor er det afgørende, at den triste tendens vendes.


Trivselsfremmende tiltag på vej

Undersøgelsen fra SDU viser også, at eleverne i gennemsnit kun er fysisk aktive i 32,6 minutter om dagen. At hele 87,6% af de adspurgte lever ikke op til anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet under nedlukningen. Samt at 67,5% er mindre fysisk aktive nu sammenlignet med under første nedlukning i foråret 2020.


- Det er tal, som kalder på handling. Dansk Skoleidræt har både under de to nedlukningerne og imellem disse leveret inspiration til corona-sikre aktiviteter til idrætsundervisningen og til bevægelse i undervisningen. Men vi skal videre. Nu er vi i dialog med KL og Skolelederforeningen, som giver udtryk for, at bevægelse i skolen bliver ekstra vigtigt i foråret for at løfte elevernes trivsel. Derfor er vi også langt i arbejdet med en række materialer til lærerne, som netop har fokus på, hvordan man kan løfte klassens trivsel gennem bevægelse, fortæller Bjørn Friis Neerfeldt.

Find Dansk Skoleidræts udvalg af af corona-sikre bevægelsesaktiviteter.