Frikvartersprojekter samles i Skolegårdsakademiet


10. marts 2015

Med Kickstarters forestående indtog i de danske skoler er der mulighed for at sikre aktive frikvarterer for alle skolens elever. Den nye treenighed mellem Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter markeres blandt andet ved, at de tre projekter får en ny fællesbetegnelse under navnet Skolegårdsakademiet.

- Skolegårdsakademiet skal samle de tre projekter under en fælles hat for dermed at være med til at underbygge en kultur ude på skolerne om, at der altid er mulighed for at deltage i aktiviteter i frikvartererne, siger Anne Søndergaard, projektleder hos Dansk Skoleidræt.

Legepatruljen er blevet et velintegreret projekt i det danske skolebillede. Erfaringerne viser, at tanken om at store børn aktiverer deres yngre kammerater har flere positive effekter i forhold til trivsel og det sociale miljø i skolegården. Derfor har det for Dansk Skoleidræt givet god mening at udbrede konceptet, så alle elever har mulighed for at være aktive sammen i frikvartererne, samtidig med at de indgår i fællesskaber, hvor alle kan være med.

Aktive frikvarterer fremmer læring
Det er ikke kun de små elever, der har gavn af denne ramme for bevægelsen. Tværtimod er det velkendt, at aktivitetsniveauet falder mærkbart, når eleverne kommer op i de ældre klasser. Derfor kan et koncept som Kickstarter være det, der skaber rammerne til etablering af aktive frikvarterer, som også øger aktivitetsniveauet for de større elever.

- Første skridt på vejen har været udviklingen af GameBoosters, hvor tankerne fra Legepatruljen er videreført, men tilpasset en anden målgruppe i form af mellemtrinnet. Endelig vil tilbuddet om at få uddannet Kickstartere give skolerne et godt udgangspunkt for afvikling af aktive frikvarterer for de ældste elever, siger Anne Søndergaard.

Centralt i arbejdet med de aktive frikvarterer er Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at børn skal bevæge sig 60 minutter dagligt. Og med skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse er aktive frikvarterer et oplagt supplement til at opnå de 60 minutters daglig bevægelse.

- Samtidig er det også ekstremt vigtigt at have for øje, at bevægelse umiddelbart før og efter undervisningen fremmer indlæringen. Det viser flere forskningsresultater, og det er alt andet lige endnu et incitament til at fremme de aktive frikvarterer, siger Anne Søndergaard.

Vil du vide mere om Skolegårdsakademiet?
Kontakt projektleder Anne Søndergaard på mail ans@skoleidraet.dk og telefon 2973 9319 eller projektleder Ann-Karina Overlade på ako@skoleidraet.dk og telefon 2152 4644.

Læs mere om Kickstarter i det nyeste nummer af Idræt i skolen.