Gør atletik-undervisningen nemmere og sjovere

Brug www.skoleatletik.dk i idrætstimerne eller til stævner. Her kan du automatisk få beregnet elevernes point.

13. juni 2018

De sidste sprint, hop og kast blev taget, årets bedste atletik-klasser er fundet ved DM i Skoleatletik i Silkeborg, og her blev Dansk Skoleidræts nye online-redskab til registrering af elevernes resultater taget i brug for første gang.

Redskabet hedder www.skoleatletik.dk. Her bliver elevernes tider, højder og længder tastet ind og beregnet automatisk, så man let kan få overblik over points og stillinger. 

HVORFOR SKOLEATLETIK.DK?

  • Skaber overblik og er let at bruge.
  • Systemet udregner automatisk elevens point og viser, om de opnåede point udløser et mærke.
  • Eleven kan med UNI-Login tilgå en elevside og se egne resultater, pointgennemsnit og historik.
  • Velegnet til stævner, hvor du via systemet kan invitere fx naboskoler, der får adgang til data, og generere fx deltagerlister.
  • Du kan printe elevernes resultater direkte på de helt nye diplomer, der købes i Dansk Skoleidræts webshop
  • Resultaterne gemmes og følger den enkelte elev – også ved skoleskift.
  • Du kan tildele hjælperadgang, så elever kan hjælpe med at indtaste resultater.

Importer din klasse via UNI-login

Men det er ikke kun til stævner, online-redskabet kan anvendes. Idrætstimerne bliver også lettere at forberede, fordi klasser og lærer- og elevnavne kan importeres automatisk ind i systemet ved hjælp af UNI-Login, så man kan fokusere på undervisningen.
Du tilføjer blot de discipliner, der skal undervises i og kan derefter vælge enten at printe et arbejdsskema til at notere elevernes resultater på eller indtaste resultaterne direkte via fx en smartphone. Alle resultater gemmes automatisk i databasen, der ligger bag skoleatletik.dk.   

Sådan kommer du i gang: 

Send en mail til skoleatletik@skoleidraet.dk med skolens institutionsnummer (spørg evt. skolesekretæren), så opretter Dansk Skoleidræt skolen i systemet og sender dig en mail med information om, hvordan du får adgang.

Bestil de nye og billigere diplomer og atletikmærker

Der er også helt nye diplomer og mærker til skoleatletik.dk.

Ny pris for diplom inkl. mærke kr. 8,-

Ny pris for diplom ekskl. mærke kr. 4,-

Der er dog intro-rabat på 25%, hvorfor priserne er hhv. kr. 6,- og 3,-. Priserne er inkl. moms.  

Bestil idrætsmærker og diplomer i Dansk Skoleidræts webshop