Harte Skole tager bevægelse til nyt niveau

Gennem et grundigt procesforløb skal Dansk Skoleidræt være med til at kompetenceudvikle skolens lærere de næste tre år. Ambitionerne er store på den lille skole, for bevægelse skal give en styrket profil og medføre et godt samarbejde med det lokale foreningsliv.

13. november 2019

En aktiv skole, hvor eleverne trives og har gode faglige resultater. Og en skole, der har et stærkt samarbejde med det lokale foreningsliv.

Procesforløb - noget for jer?

Dansk Skoleidræts procesforløb er en kvalificeret, kontinuerlig bevægelsesindsats på skoler eller i kommuner. Formålet med procesforløbet er, at det pædagogiske personale udvikler kompetencer til at inddrage bevægelse i skolens hverdag.

Alle procesforløb arbejder ud fra den enkelte skoles status for bevægelse. Forløbet tager udgangspunkt i data om skolen, som indhentes i en forundersøgelse, der gennemføres før et procesforløb. Med udgangspunkt i undersøgelsen, analyserer Dansk Skoleidræts proceskonsulenter potentialer og muligheder for, hvordan bevægelse kan bidrage til at skabe en varieret skoledag med øget læring, trivsel, sundhed og motivation. På et efterfølgende møde afstemmes forventninger, analysen præsenteres og det fremadrettede procesforløb aftales.
Derefter består forløbet af en række workshops for lærere og pædagoger. Procesforløbet afsluttes med, at skolen får en handleplan og/eller konkrete principper for det fremadrettede arbejde med bevægelse.

Læs mere om procesforløb her, og kontakt Dansk Skoleidræt på kurser@skoleidraet.dk, hvis I er interesserede i at høre nærmere om muligheden for et procesforløb på jeres skole eller - i større skala - af
alle kommunens skoler.

Det er nogle af ambitionerne for Harte Skole i Kolding Kommune, som fra det nye skoleår har skiftet profil til en idrætsskole og etableret projektet ”Harte i Bevægelse”. Det betyder, at antallet af ugentlige idrætstimer er fordoblet fra to til fire, at der bliver etableret eftermiddagsbånd med forskellige aktive valgmuligheder to dage om ugen, og ikke mindst at hele skolens personale skal efteruddannes i samarbejde med Dansk Skoleidræt.

Sidstnævnte sker på baggrund af et såkaldt procesforløb, som Dansk Skoleidræt tilbyder landets kommuner, og som analyserer skolens situation og behov for derefter at kunne sætte ind med relevante handlinger. Det betyder bl.a., at skolens personale skal igennem en række kompetenceudviklende workshops inden for bevægelse over de næste tre år.

- Når vi sætter gang i efteruddannelse af vores personale, så er det dels for at udvikle et fælles fundament at tænke idræt og bevægelse ud fra og dels for at opkvalificere vores personale med den nyeste viden og gode ideer. Det er vigtigt, at efteruddannelsen tager udgangspunkt i praksis og foregår i praksis, så det er nemt umiddelbart at anvende i hverdagen, fortæller skoleleder på Harte Skole, Jette Roost.


En stærkere skoleprofil

Som en del af procesforløbet med Dansk Skoleidræt har børn, forældre og medarbejdere svaret på forskellige spørgeskemaer i den indledende analyse. Og skolelederen har store forventninger til det profilskifte, der nu er sat i gang.

- Eleverne skal gennem leg, bevægelse og en lærerig hverdag udvikle sig fagligt såvel som socialt. Vi tager udgangspunkt i det brede idrætsbegreb, som idrætsundervisningen i folkeskolen står for, og derfor arbejder vi også ud fra overskriften ”Idrætsskole for alle”. Vi skal ikke ”lave” eliteidrætselever, men danne god basis for at eleverne har lyst til at være fysisk aktive hele livet, siger Jette Roost.

Baggrunden for ændringen er bl.a., at forskning peger på, at indlæring og social trivsel stiger ved, at der arbejdes mere målrettet med bevægelse – plus de positive effekter på sundheden og børnenes motoriske udvikling. Fra skolelederens side er der ingen tvivl om, hvad projektet skal give.

- Vi tror på, at projektet kan give Harte Skole en stærkere profil og forhåbentligt også flere elever på sigt. Vi tror på, at projektet kan være et udgangspunkt for et godt samarbejde i lokalsamfundet mellem skole, foreninger, borgere med flere. Harte Skole er kendt for, at eleverne kommer herfra med gode faglige resultater, og vi har høj trivsel i klasserne. Alt det tror vi på, vi bevarer og styrker samtidig med, at vi sætter fokus på mere idræt og bevægelse i elevernes hverdag, siger Jette Roost.


Samarbejde med lokalt foreningsliv

Mandag og torsdag bliver der i slutningen og forlængelse af skoledagen udbudt et eftermiddagsbånd med tre forskellige aktiviteter. De bliver et samspil mellem skolens fritidsklub/SFO og foreningerne i lokalområdet - bl.a. den lokale Harte G & IF. Skolens elever skal prøve kræfter med initiativer inden for løb, boldbasis, gymnastik, fodbold, cykel på pumptrack, udeliv samt yoga og motorisk træning.

Projektet ”Harte i bevægelse” bygger videre på erfaringer fra sidste skoleår, hvor fodboldtrænere og volleytrænere havde forløb med alle klasser på skolen. Konkret er en af skolens SFO pædagoger nu også ansat som fodboldtræner i Harte G & IF, og den konstellation skal være med til at bygge bro mellem skole og forening.
Herudover er ”Harte i Bevægelse” inspireret af den såkaldte ”islandske model”. Islands ungdom har i stort omfang sagt farvel til et problematisk forhold til alkohol og andre rusmidler, som herskede i slutningen af halvfemserne og sagt goddag til sunde fritidsaktiviteter, en højnet trivsel og et foreningsliv, der nu syder af liv allerede fra de tidlige eftermiddagstimer.


Mulig udbredelse til alle Kolding-skoler

Samlet set er ”Harte i bevægelse” et pilotprojekt, der skal give erfaringer, som politikere i Kolding Kommune og lokale aktører kan bruge som inspiration til en anderledes måde at samtænke og udvikle skoler og fritidstilbud med høj kvalitet.
Det er ønsket om at få børn og unge, der er aktive og har en høj trivsel, der har fået lokale aktører til at tage stafetten op. Syddansk Universitet, DGI og Dansk Skoleidræt er med i samarbejdet, og erfaringerne skal samles ind for at følge indsatsen og resultaterne. Det skal i sidste ende være med til at kvalificere en politisk behandling af en mulig udbredelse til alle Kolding Kommunes skoler.

- ”Harte i Bevægelse” er et spændende og visionært projekt at være med i for Dansk Skoleidræt. Dels er vi glade for, at det er os, der skal efteruddanne skolens personale i bevægelse, og dels bliver det formentlig både lærerigt og inspirerende at følge, hvordan et helt lokalsamfund sættes i bevægelse. Hartes kobling af skole og foreninger er anderledes, end hvad vi har set før, og det har potentiale til at opbygge en unik lokal kultur for bevægelse, siger Christian Ditlevsen, organisationskonsulent i Dansk Skoleidræt.

Denne artikel har været bragt i seneste udgave af Idræt i Skolen - læs hele magasinet her.