Høj puls og rolige åndedrætsøvelser - bevægelse er mangfoldigt

Årets Masterclass med fokus på bevægelse i undervisningen gav bevægelsesvejledere endnu et lag til deres viden. Den kan de nu gå hjem på skolerne og udbrede til kollegerne, så endnu flere elever i sidste ende får en aktiv skoledag.

13. december 2019

Kvalitativ bevægelse eller kvantitativ bevægelse. Med og uden kobling til det faglige stof. Hvornår er det smart at gøre det ene, og i hvilken sammenhæng noget helt andet?

På Masterclass i bevægelse torsdag den 12. december fik bevægelsesvejledere og –koordinatorer fra hele landet mulighed for at nørde i bund med begreberne. Det blev en lejlighed til at reflektere over egen skoles praksis sammen med ligesindede og en mulighed for at suge den inspiration til sig, som Dansk Skoleidræts projektledere uddelte med gavmild hånd dagen igennem.

Vælg det rigtige didaktiske greb
Masterclass udspringer af Dansk Skoleidræts projekt Sæt Skolen i Bevægelse, der sætter fokus på, hvordan man som lærer eller pædagog kan få bevægelse med fokus på faglighed ind i undervisningen i alle skolens fag og gennem brain breaks, hvor der er fokus på at fremme elevernes læringsparathed. Begge områder fyldte derfor en del i programmet. Det ud fra en præmis om, at bevægelse er mange ting. Det er så mangfoldigt, at det kan være høj puls og sved på panden, men også helt rolige seancer med fokus på eksempelvis åndedrættet. Det didaktisk valg skal nemlig tages alt efter, hvad man som lærer eller pædagog ønsker at opnå af eleverne i en given situation – ny energi og læringsparathed er måske relevant i én time og skærpet koncentration og opmærksomhed i en anden. Og i den sammenhæng udfoldede en del af Masterclass hvorfor, hvornår og hvordan man med fordel kan arbejde med det ene eller det andet.

Foruden en god portion ny viden var der masser af konkrete øvelser, der blev udført af deltagerne i praksis – lige fra justering af de klassiske stafetter, så de også kan bringes i spil i tysk grammatik, når det rigtige verbum skal passe til en given bøjning, til komplekse spørgsmål såsom, hvordan integrerer man bevægelse i et forløb i 9. klasse om romantikken? I sidstnævnte tilfælde skulle deltagerne dissekere ”Der er et yndigt land” og vise, hvordan nationalsangens elementer skematisk kan inddeles i fx ”guder”, ”rim”, ”gentagelse”, ”natur” og andre genrer.

Alt sammen med udgangspunkt i Sæt Skolen i Bevægelses didaktiske værktøj ”Bevægelsesblomsten”, som hjælper læreren med at blive bevidst om, hvordan bevægelse kan bruges i undervisningen, uanset om man arbejder med fx ”Analyse og refleksion”, ”Repetition og evaluering” eller et af de øvrige typiske undervisningsområder, som ”Bevægelsesblomsten” italesætter.

Markedsplads satte deltagernes erfaringer i spil
Deling af eksempler på velfungerende bevægelsesinitiativer fra egen hverdag er et centralt element i Masterclass. Denne gang skete det med udgangspunkt i en markedsplads, hvor deltagerne gik rundt mellem hinanden og på skift bragte gode erfaringer videre. Der var eksempler på tips om brug af skolens lange gange til stafet-løbebaner og tabeller på gulvet. Tips om at udnævne bevægelsesdukse blandt de ældste årgange til at lave bevægelse i de daglige læsebånd. Og mere generelle råd om, hvordan man bringer sig selv i spil som bevægelsesvejleder, så kollegerne bliver inspirerede og finder det naturligt ofte at bruge denne ”interne konsulents” ekspertise.

Lærer Trine Bloch fra Kastrupgårdskolen var en af deltagerne på Masterclass. Hun kiggede særligt efter tips til at arbejde med bevægelse for at fremme trivsel.

- I Tårnby Kommune, hvor jeg er fra, skal alle skoler have en bevægelsesvejleder, og det er jeg ved at uddanne mig til. For tiden har jeg særligt fokus på motoriske udfordringer i 0. klasserne – får man gjort noget ved dem i en tidlig alder, vil det betyde meget for elevernes læring og trivsel, når de bliver større. Så det har jeg et særligt blik for på en dag som i dag. Herudover vil jeg gerne bringe bevægelse ind som et punkt på et skolebestyrelsesmøde, så i den sammenhæng samler jeg alle de gode argumenter for bevægelse til bunke, så jeg er godt klædt på. Jeg prøver også at få skabt tradition for, at bevægelse bliver en fast punkt på skolens lærermøder. Jeg møder mange kolleger med paraderne oppe i forhold til at bruge bevægelse i undervisningen. Nogle kan frygte, at de ikke når deres årsplan, hvis bevægelsen fylder for meget, eller at elever bliver mere urolige efter en bevægelsessession. Der er det min rolle at nuancere, hvad bevægelse kan – og at det kan gøres på så mange måder alt afhængig af situationen. Den viden får jeg opdateret på en dag som i dag, siger Trine Bloch.

Sidst på dagen lød opgaven, at deltagerne skulle påbegynde arbejdet med at udarbejde en handleplan for, hvordan deres skole kan arbejde med bevægelse i den boglige undervisning. En plan indeholdende bl.a. mål og konkrete handlinger, og en plan som kunne tages med hjem og blive præsenteret for skoleledelsen, som et led i at få bevægelsesindsatsen systematiseret og sat endnu mere på dagsordenen.

Læs meget mere om Masterclass i næste nummer af Idræt i Skolen.

Vil du have konkrete tips til arbejdet med bevægelse i din undervisning, så besøg www.sætskolenibevægelse.dk – du er også velkommen til at skrive på ssib@skoleidraet.dk

Skal din skole også have en handleplan og andre gode redskaber i arbejdet med at systematisere og prioritere jeres bevægelsesindsats? Så bestil et procesforløb fra Dansk Skoleidræt.