Høring i Folketinget: Bevægelse i skolen skal styrkes

Dansk Skoleidræt har en central rolle, når der 23. januar er høring om bevægelse i skolen, hvor flere relevante skoleaktører får taletid.

14. januar 2020

Hvad er status på implementeringen af lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen? Hvilke udfordringer oplever Dansk Skoleidræt, at skolerne har på området, og hvordan ser organisationen, at skolerne kan tage et vigtigt skridt videre med opgaven?


Det er nogle af de centrale spørgsmål, Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt vil adressere i sit oplæg, når Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg holder høring torsdag den 23. januar i Landstingssalen på Christiansborg. Temaet er den manglende implementering af lovkravet om bevægelse, som kom med skolereformen fra 2013. Dansk Skoleidræt får som åbningsoplægsholder længst taletid og skal være med til at klarlægge fakta på området og bidrage med en stribe vigtige input og erfaringer.


- Dansk Skoleidræt arbejder som den eneste organisation i Danmark ud fra et grundformål om at understøtte trivsel og læring i skolen via idræt og bevægelse. Derfor har vi et kæmpe netværk inden for området og efteruddanner årligt to ud af tre skoler inden for bevægelse. Det giver os en dyb indsigt i, hvad skolerne efterspørger, ligesom vi er meget opmærksomme på, hvilke udfordringer der kan være med at få implementeret bevægelse på den enkelte skole. Derfor er vi glade og stolte over den anerkendelse, vi vises, ved at være tildelt en rolle på høringen, hvor vi kan dele ud af vores viden om både teori og praksis - og samtidig hjælpe politikere og andre organisationer omkring skolen med at tage udfordringen op og skabe god bevægelse for eleverne. Det håber vi i sidste ende medfører, at skolerne får den hjælp og støtte, som de fortjener, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.


Høring er et vigtigt signal

Flere undersøgelser har vist, at der er stor variation i, om folkeskolerne efterlever lovkravet. På den baggrund ønsker Børne- og Undervisningsudvalget med høringen dels at afdække, hvorfor det endnu ikke er implementeret på alle skoler, og dels at få input til, hvordan det sikres, at det hurtigst muligt bliver implementeret på alle skoler til gavn for børn og unges sundhed, læring og trivsel. Derfor er en række relevante skoleaktører budt ind for at give deres perspektiv på sagen. Udover Dansk Skoleidræt er det bl.a. KL, Børne- og Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole og Forældre, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever.


Høringen kommer i kølvandet på, at Dansk Skoleidræt i efteråret havde foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget, samt at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var i samråd om bevægelse i skolen, hvor hun bl.a. gav udtryk for ønsket om en høring.


- Der er grund til at rose Børne- og Undervisningsudvalget for initiativet. Det er med til at holde politisk momentum på dagsordenen om, at bevægelse i skolen skal opprioriteres, og at de lærere og pædagoger, der dagligt kæmper for at det lykkes, bliver understøttet og bakket op på flere niveauer. Det er et stærkt og meget vigtigt signal, at udvalget tager emnet dybt seriøst og indkalder alle relevante parter til at give deres bud på, hvordan vi kommer videre med opgaven, siger Bjørn Friis Neerfeldt.


Anders Kronborg (S), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, udtaler:


- Bevægelse er utroligt vigtigt særligt for børn og unges trivsel, indlæring og udvikling. Derfor synes jeg, at folkeskolereformens fokus på, at alle børn i gennemsnit skal bevæge sig minimum 45 minutter i løbet af en skoledag er vigtig. Mange folkeskoler gør allerede et rigtig godt arbejde med at inkorporere motion aktivt i skoledagen og også som en del af undervisningen i andre fag end idræt. Desværre viser flere undersøgelser også, at ikke alle folkeskoler lever op til lovkravet. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu får sat fokus på udfordringen, og jeg håber, at der under høringen kommer mange gode og kreative input til, hvordan vi kan få alle folkeskoler med på dette punkt.


Stén Knuth (V), næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget, udtaler:


- Det er min ambition, at alle børn skal bevæge sig i folkeskolen. En del folkeskoler mangler et stykke vej endnu for at leve op til lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, og derfor glæder det mig, at vi ved fælles hjælp har fået sat emnet på dagsorden igen. Jeg glæder mig til den 23. januar 2020 at høre forskellige interessenters bud på, hvordan vi får de sidste folkeskoler med.

 


Deltagelse i høringen er åben for alle, ligesom den bliver transmitteret på folketingets hjemmeside. Læs programmet her og tilmeld dig her.