Inspiration til temabaseret idrætsundervisning

Hvis man ser på idrætsfagets lange historie, er dét at arbejde temabaseret relativt nyt. Nogle undervisere har allerede fået det ind under huden, andre føler sig stadig usikre på området. Vi har samlet en række materialer og tilbud, der kan gøre det nemmere at tilgå arbejdet med temabaseret idrætsundervisning.

14. marts 2022

Da idrætsfaget i 2014 blev et prøvefag betød det nye retningslinjer og krav til undervisningen. Teori blev en del af faget og begreber som ”indholdsområder” blev indført. I samme ombæring blev temabaseret idrætsundervisning introduceret. En undervisningsform, der strukturerer og højner kvaliteten af undervisningen. Dansk Skoleidræt har udviklet en række tilbud og materialer, der kan gøre det lettere for dig at arbejde temabaseret.


Tematekster
For at gøre det let og mindre tidskrævende for dig at skulle finde litteratur til at arbejde temabaseret, har vi samlet en række tematekster, du kan anvende. De er inddelt i temaerne Idræt og kultur, Idræt og sundhed, Idræt og samfund, Idræt og identitet og Idræt og samarbejde. Der er desuden angivet normalsider på, så arbejdet med at opgive pensum bliver nemmere.
Se tematekster


Kursus i temabaseret idrætsundervisning

Tag dit idrætsteam under armen og kom på kursus i temabaseret idrætsundervisning. Dansk Skoleidræt udbyder et kursus, hvor der tages udgangspunkt i temaet Idræt og sundhed for at gøre opgaven konkret. På kurset får deltagerne:

  • de gode argumenter for at arbejde med temabaseret idrætsundervisning.
  • eksempler på forskellige temaer, der kan arbejdes med.
  • værktøjer til temaet Idræt og sundhed med fokus på underemnerne fysisk, mental og social sundhed.
  • praksisforlag til, hvordan du kan koble Idræt og sundhed til alle fagets indholdsområder.
  • erfaringsudveksling med andre idrætslærere.
  • kurset er primært teoretisk, men indeholder også små praktiske øvelser.

Lige nu er der ledige pladser på kurset d. 20. april i Skovlunde.
Læs mere her


Temaforløb om Idræt og identitet
Find inspiration til at arbejde med det overordnede tema Idræt og identitet konkretiseret i undertemaet grænser. Der er to forskellige tilgange at vælge mellem - til begge er PDF’er med formål, refleksionsspørgsmål, fagbegreber og beskrivelser af indhold til seks undervisningsgange.
Find forløbene her


Artikel: Temabaseret idræt – en dannelsestilgang til idrætsundervisningen
I det spritnye nummer af Idræt i Skolen stilles der i en dybdegående artikel skarpt på, hvordan temabaseret idrætsundervisning kan styrke idræt som dannelsesfag. Forfatter og udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt, Torben Hansen, introducerer bl.a. temabaseret idrætsundervisning som didaktisk tilgang, beskriver idrætslærerens rolle og betoner den interne og eksterne værdi, som dannelsen i faget har.
Læs hele artiklen her