Kom med til gratis innovationsworkshop

Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen inviterer dig til innovationsworkshop i Skoleidrættens Hus i Nyborg inkl. fuld forplejning og overnatning. Vær med, når vi gennem innovative processer kvalificerer indholdet til Praksiscenterets kommende implementeringsguide for bevægelse i skolen

02. august 2023

Fakta om innovationsworkshoppen

  • Innovtationsworkshoppen afholdes af Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen
  • Centeret er et initiativ fra Danks Skoleidræt, der har som grundformål at styrke implementeringen af bevægelse i skolen som en del af en varieret skoledag og dermed sikre, at flere børn og unge bevæger sig mere.
  • Praksiscenteret har bl.a. udarbejdet rapporten "Afgørende faktorer for bevægelse i skolen" og et eksempelkatalog med gode eksempler på, hvordan forskellige dele af skolesystemet er lykkes med bevægelse.
  • Målet med innovationsworkshoppen d. 23.-24. august er at blive klogere på hvilke konkrete handlinger, der skal til for at komme videre med arbejdet med bevægelse. På baggrund af workshoppen udarbejdes en implementeringsguide, der vil være en hjælp for alt fra elever, lærere, skoleledere til kommunale konsulenter og politikere.
  • Praksiscenteret for Idræt og Bevægelse er støttet af TrygFonden.

Skal du noget onsdag den 23. august til torsdag den 24. august? Hvis du skal - så ryd planerne, og kom med til to spændende workshop-dage. Er du lærer eller pædagog, kan vi tilbyde frikøb til vikardækning - for vil vil rigtig gerne have dig med!


Vi inviterer repræsentanter fra alle dele af skolesystemet - dvs. alt fra elever, lærere, pædagoger, skoleledere, kommunale konsulenter, politikere osv. til at gøre os klogere på, hvordan vi lykkes med bevægelse i skolen. Vi har allerede fået en god indsigt i området ud fra rapporten Afgørende faktorer for bevægelse i skolen - men nu skal vi kvalificere det arbejde, så vi kan komme med anbefalinger til konkrete handlinger. Det kommer vi bl.a. via nogle spændende processer, der faciliteres af dygtige folk fra Playmakers. Som deltager vil du have alle muligheder for at komme til orde og stor indflydelse på, hvad vi får ud af dagene. Du skal have lyst til og mod på at dele dine erfaringer. På baggrund af de to dages arbejde vil Praksiscenter for Idræt og Bevægelse i Skolen udarbejde en såkaldt implementeringsguide for bevægelse i skolen.


Det er gratis at deltage, og deltagelsen inkluderer forplejning begge dage, middag og overnatning i enkeltværelser på Nyborg Strand Hotel. Der er 40 pladser på workshoppen som fordeles, så alle dele af  skolesystemet repræsenteres. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Hvis den del du repræsenterer er fyldt op, er det muligt at komme på venteliste, hvis der er andre områder, der ikke fyldes op.


Tilmelding til Signe Asferg på sia@skoleidraet.dk senest den 16. august 2023.​

Invitation og program kan downloades som PDF her.


Program

Onsdag d. 23. august

9.30 Ankomst og morgenmad
10.00 Introduktion
12.00 Frokost og bevægelse
13.00 Procesarbejde
14.30 Pause
15.00 Procesarbejde
17.00 Transport til Nyborg Strand Hotel
Tjek ind på værelser
18.30 Middag og Netværk
21.30 Tak for i dag


Torsdag d. 24. august

8.00 Morgenmad
9.00 Tjek ud, Walk and Talk
10.00 Procesarbejde
12.00 Frokost og bevægelse
13.00 Opsamling
15.00 Tak for denne gang