Konference: Fokus på kommuners rolle for bevægelse i skolen

Vær med, når kommunale konsulenter og chefer samt skoleledere og pædagogisk personale fra hele landet mødes den 12. november på Bevægelse på Tværs-konference i Nyborg.

18. juni 2020

Bevægelse på Tværs 2020

Hvornår:
Torsdag den 12. november kl. 09.00-15.30
Hvor:
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
For hvem:
- Chefer og konsulenter fra landets sundheds-, kultur og fritids- samt skoleforvaltninger
- Skoleledelser
- Pædagogisk personale
Pris: 
Deltagerbetalingen er 995 kr. + moms pr. person.

Dansk Skoleidræt er klar med endnu en udgave af den populære Bevægelse på Tværs-konference.

For sjette år i træk inviterer vi kommunale chefer og konsulenter fra landets kultur- og fritids-, sundheds- og skoleforvaltninger til en unik dag, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med arbejdet med at fremme mere og bedre bevægelse i skoledagen. Det sker bl.a. gennem netværksseancer, hvor der bliver mulighed for at hente ny inspiration til arbejdet - på tværs af fagligheder og kommunegrænser.

Som noget nyt har årets Bevægelse på Tværs-konference en lidt bredere målgruppe end tidligere år. Denne gang inviteres nemlig også de ansvarlige for bevægelsen på hver enkelt skole, hhv. fra ledelsen og det pædagogiske personale. Erfaringerne viser, at samarbejdet på tværs af forskellige kommunale forvaltninger og skolerne er helt afgørende for implementeringen af en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse.


- Samspillet internt i kommunen mellem forvaltningerne giver store muligheder for at implementere bevægelse i skoledagen, men vi vil gerne med konferencen understøtte, at skoleledelserne og det pædagogiske personale indgår i samarbejdet med de kommunale forvaltninger. På den måde kan alle led involveres tidligt i processen omkring en samlet indsats for bevægelse i skoledagen og dermed understøtte hinanden i det vigtige arbejde, siger Anne Søndergaard fra teamet bag Bevægelse på Tværs.

I år tager konferencen udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke forhold er de væsentligste for at implementere politiske beslutninger i skolen?
  • Hvordan kan et succesfuldt samarbejde mellem kommunens forvaltninger og skolerne struktureres?
  • Hvordan organiseres den gode samskabelsesproces mellem forvaltninger, skoleledelser og pædagogisk personale?

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, netværk og videndeling på tværs af deltagere samt arbejde med analyse af indsatser for bevægelse på skolerne i de enkelte kommuner.​

For yderligere information og tilmelding


Dagens program:

9.00-9.30 Ankomst, kaffe og brød

9.30-9.45 Velkomst ved Dansk Skoleidræt

9.45-11.45 ” Implementering, involvering og samarbejde”

v. Jacob Have Nielsen, videnskonsulent i Dansk Skoleidræt, og Søren Smedegaard, Uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen på Fyn.

11.45-12.45 Netværksfrokost

12.45-13.45 ”Samarbejde om bevægelse som en del af den varierede skoledag”

v. Kommunernes Landsforening og Jette Roost, skoleleder på Harte Skole.

14.00-15.30 ”Hvordan får vi alle med på holdet?”

v. Geir Kåre Resaland, professor fra Norge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

15.30 Tak for i dag