Konference: Kommuner bliver klogere på bevægelse i skolen

Du kan også være med, når deltagere fra kommuner i hele landet mødes den 19. september på Bevægelse på Tværs-konference for at få viden og inspiration til at understøtte skolernes arbejde med sundhed, motion og bevægelse.

25. juni 2019

En masse ny viden, læring fra konkrete erfaringer og gode eksempler at blive inspireret af. På Bevægelse på Tværs-konferencen 2019 mødes skoleledere, konsulenter og chefer fra landets kommuner for at netværke, udveksle erfaringer og få viden om bevægelse i skolen.

Bevægelse på Tværs 2019

Hvornår:
Torsdag den 19. september kl. 09.00-15.30
Hvor:
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
For hvem:
- Chefer og konsulenter fra landets sundheds-, kultur og fritids- samt skoleforvaltninger
- Skoleledelser
- Interessenter fra organisationer, der arbejder for og med bevægelse i skoledagen
Pris: 
Deltagerbetalingen er 995 kr. + moms pr. person.

Oplæg og debat
Det er femte gang, konferencen finder sted og erfaringerne fra de tidligere år tilsiger, at samspillet mellem kommunale forvaltninger, skoler og relevante organisationer er afgørende faktorer for en varieret skoledag med mere sundhed, motion og bevægelse.

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, debatter, netværk og videndeling på tværs af deltagere og oplægsholdere. Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål vil der være oplæg fra relevante aktører på området, som fra deres position vil give indspark til, hvordan man får skabt alliancen mellem skole-, sundheds-, kultur- og fritidsforvaltninger:

  • Hvordan strukturerer man et samarbejde på tværs af forvaltninger?
  • Hvilke forventninger har man til et samarbejde på tværs af forvaltninger?
  • Hvilke aktører er de væsentligste for, at samarbejdet på tværs af forvaltninger kan mærkes helt ude på skolerne?
  • Hvordan er den gode arbejdsgang fra forvaltning til skolerne?
Tilmeld dig Bevægelse på Tværs-konferencen 2019

Dagens program:

9.00-9.30 Ankomst, kaffe og brød

9.30-9.45 Velkomst ved Dansk Skoleidræt

9.45-10.30 ”Fra politik til virkelighed”
V. Marianne Stentebjerg, direktør på Skole- og Kulturområdet i Nyborg Kommune. 

10.30-12.00 ”Samskabelse på tværs af aktører – hvordan understøtter vi den varierede skoledag?” 
Deltagerne mødes på tværs af kommuner og indsatsområder og får mulighed for at udveksle egne erfaringer på baggrund af oplægget fra Nyborg Kommune.

12.00-13-00 Frokost

13.00-13.30 ”Bevægelse i skoledagen: En status og konkrete redskaber til udvikling på området”
V. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent i Dansk Skoleidræt.

13.30-14.30 ”Flere kompetencer løfter flere behov!”
Deltagerne får igen mulighed for at møde hinanden og udveksle egne erfaringer. 

14.30-15.30 ”Man vinder ved at samarbejde på kryds og tværs”
Online E-foredrag med Soulaima Gourani, foredragsholder, rådgiver, forfatter, debattør og bestyrelsesmedlem.

15.30 Tak for i dag

Læs hele programmet her