Konference om bevægelse i skolen


13. juli 2017

Hvad er den nyeste viden om bevægelse i skoledagen? Hvad gør man i andre kommuner? Hvad kan vi lade os inspirere af? Kom med til Bevægelse på Tværs-konferencen den 13. september 2017 i Nyborg, hvor repræsentanter fra en lang række af landets kommuner deler den nyeste viden og får ny inspiration til at skabe en mere aktiv skoledag. Skal du også med?

De taler, de lytter og diskuterer. Kommunale konsulenter mødes til Bevægelse på Tværs-konferencen 2017 for at få ny inspiration, viden og erfaringer om arbejdet med at fremme bevægelse for børn og unge i skolen. Konferencen er arrangeret af Dansk Skoleidræt med støtte fra Nordea-fonden, og deltagerne vil få mulighed for at høre om konkrete tiltag på bevægelsesområdet, møde kolleger fra tilsvarende fagområder og skabe netværk på tværs af kommunegrænser. 

Hvornår? Onsdag den 13. september 2017
Hvor? Hotel Sinatur Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Hvem? Den primære målgruppe for konferencen er konsulenter, afdelingsledere og chefer i skole-, sundhed- og kultur og fritidsforvaltningerne samt politikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner og organisationer omkring skolen.  

TILMELD DIG KONFERENCEN NU

Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg og workshops, hvor deltagerne deler viden og erfaringer.

Dagens program
9.00 - 9.30: Ankomst, kaffe og brød

9.30 - 9.45: Velkomst
9.45 - 10.15: Hvad er kommunernes rolle set fra KL’s perspektiv?
Kontorchef Peter Panulla Toft fortæller bl.a. om, hvad man i KL gør for at understøtte kommunerne i samarbejdet på tværs med det formål at optimere motion og bevægelse i skoledagen.
10.15 - 12.15: Fra kommune til kommune
Hvordan understøtter kommunen mest muligt bevægelse i skoledagen? Hvordan fungerer og optimeres samarbejdet på tværs i kommunen? Svarene på de to spørgsmål er omdrejningspunktet for oplæg fra en række kommuner samt Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent. 
12.15 - 13.15: Frokost
13.15 - 14.30: Inspiration, netværk og proces
Deltagerne deler erfaringer og viden på tværs af kommunegrænser.
14.30 - 15.25: PÅ TVÆRS: Hvorfor gør vi det ikke bare?  
Seniorkonsulent i BRO-kommunikation A/S, Anne Gerhardt, fortæller med udgangspunkt i moderne team- og samarbejdsforskning bl.a. om, hvorfor det tværgående samarbejde ikke kommer af sig selv.
15.25 - 15.30: Tak for i dag

se det detaljerede program for dagen her

Bevægelse på Tværs-konferencen er en del af projektprogrammet Ny Skole i Bevægelse, der er støttet af Nordea-fonden. Læs mere om Bevægelse på Tværs.