Masterclass: Bevægelsesnørdernes legeplads

Dansk Skoleidræt i debut med det nye initiativ Masterclass, hvor bevægelsesvejledere fra landets skoler får ny viden og inspiration til det daglige arbejde med bevægelse i de boglige fag.

21. november 2018

Hvad er jeg lykkedes med som bevægelsesvejleder? Hvad fungerer rigtig godt på min skole og i min hverdag? Hvilke rammer har min skoleledelse givet mig? Hvilke udfordringer står jeg overfor, når min skole ønsker at udvikle undervisning med mere bevægelse?

Bevægelsesvejledere står tit ret alene med deres udfordringer med at skabe mere bevægelse på landets skoler. Typisk er der kun én af slagsen pr. skole og muligheden for sparring med andre med samme baggrund er deraf begrænset. Netop derfor har Dansk Skoleidræt i regi af projektet Sæt Skolen i Bevægelse taget initiativ til at samle en række af landets bevægelsesvejledere på en netværksworkshop under navnet Masterclass. Små 60 bevægelsesvejledere- eller koordinatorer, hvor mange har det til fælles, at de har taget en ekstra uddannelse i bevægelse og bl.a. står for at inspirere lærerkolleger på egne skoler i arbejdet med at integrere bevægelse. De fik en dag fuld af samvær med ligesindede i det, der vel bedst kan betegnes som bevægelsesnørdernes legeplads. Og på Masterclass blev der rig lejlighed for at få svar på de spørgsmål, der tumles med til hverdag og høre om andre bevægelsesvejlederes gode løsninger og erfaringer.

- Dansk Skoleidræt vil gerne tage medansvar for, at bevægelsesvejlederne kan løfte deres særlige opgave omkring bevægelse. Masterclass skal dels give dem mulighed for at dele viden og erfaringer med hinanden, og dels give os i Dansk Skoleidræt en viden om, hvilken rolle vi kan spille fremadrettet i forhold den hjælp og støtte, der måtte være brug for i det daglige arbejde, fortæller projektleder i Sæt Skolen i Bevægelse, Torben Hansen.

Elever står for en del af bevægelsen
Dagen bestod af sessioner med indbyrdes erfaringsudvekslinger, foreløbige resultater fra Kasper Lasthein Madsens ph.d. projekt, hvor lærere fra IMOOV projektet har bidraget til at udvikle nye kategorier til at arbejde med bevægelse i den boglige undervisning, og sidst, men ikke mindst forskellige workshops, hvor deltagerne selv skulle på banen. En god gang faglig inspiration, som deltagerne kunne tage med sig hjem og omforme til varianter, der kan fungere på egen skole.
Eksempelvis var der introduktion til funktionen ”bevægelsesagenter”, som Nordstjerneskolen i Helsinge har indført med succes. Eleverne i 8.I er uddannet bevægelsesagenter. Det betyder, at de kan bookes af skolens lærere til at komme rundt i de forskellige klasser i et bånd mellem kl. 10.00 og 10.25 tre gange om ugen. Her laver de brain breaks og forskelligt fagfagligt bevægelse med eleverne. Et initiativ, som både elever og lærere er begejstrede for. Således kunne lærer Jacob Rosenstrøm fortælle Masterclass-deltagerne, at eleverne inspirerer lærerne med deres øvelser, så der i højere grad end tidligere tages ejerskab for at få bevægelse ind i undervisningen. Og eleverne synes, det er sjovt og motiverende, når eleverne i 8.I kommer forbi. Conrad Bonde-Christensen, der er en af bevægelsesagenterne, var med til Masterclass og fortalte ud fra sit perspektiv om konceptet og det positive i at bevægelsesagenterne lærer at stå frem foran andre - og han gav prøver på de øvelser, der er på programmet på Nordstjerneskolen.

Læs mere om bevægelsesagenterne på Nordstjerneskolen i artiklen i det nye Idræt i Skolen.

Konkrete tips og idéer
Andre workshops handlede om henholdsvis sprog-, natur- og kulturfagenes fagfaglige kobling til bevægelse. Med en række konkrete tips og idéer på plakaten - og med redskabet ”bevægelsesstjernen” som udgangspunkt. I sprogfagene kunne den ene af stjernens spidser være kategorien ”Forforståelse og idégenerering”, og gennem en aktiv brainstorm skulle deltagerne svare på, hvilke bevægelsesaktiviteter der kunne høre under denne kategori. ”Quiz og byt”, ”begrebsstikbold” og ”Walk and talk” lød nogle af svarene.

Tilsvarende var en øvelse i kulturfagene, at deltagerne skulle kaste en terning og løbe op i den anden ende af lokalet for at tage en seddel med det givne nummer. Sedlen indeholdt historiske perioder og begivenheder, som skulle placeres på en tidslinje. Og sådan kunne alt fra bronzealderen, vikingetiden, Harald Blåtand, de første jægere og udnævnelse af bisper blive genstand for masser af bevægelse afprøvet på bevægelsesvejledernes egne kroppe. Og måske i næste led videreformidlet til lærerkollegerne ude på skolerne og dermed i sidste ende eleverne.

Med indførelsen af Masterclass for bevægelsesvejledere er der kommet et netværk for de få virkelige specialister inden for bevægelse ude på landets skoler, som hver dag udfylder en støttende rolle for det øvrige lærerkorps. Og vurderet ud fra tilbagemeldingerne kommer de til at mødes om den gode sag igen i 2019.

Du kan løbende følge med, når der er nyt fra netværket. Det sker via Masterclass’ hjemmeside