Netværksdag i bevægelse: Rekordmange fik ny inspiration

Onsdag den 27. marts mødtes lærere og pædagoger fra hele landet for at få ny inspiration til arbejdet med at skabe en aktiv skoledag - som en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, der får flere børn og unge til at bevæge sig og grundlægge sunde vaner tidligt i livet.

28. marts 2019

Hver eneste dag året rundt gør underviserne på landets skoler en jætteindsats for at arbejde med bevægelse som en del af den varierede skoledag. Nogle steder sker det som den naturligste ting i verden og som en del af skolens DNA, andre steder måske lidt mere sporadisk og i en fortsat søgen efter netop den formular og retning, som passer til den lokale skoles ståsted.

Et stærkt samarbejde

Dansk Skoleidræt og TrygFondens gode samarbejde om programmet Sunde Børn Bevæger Skolen begyndte i 2014, om det har til formål at få flere børn og unge til at bevæge sig mere. Lige siden begyndelsen har landets skoler fået daglig inspiration til en aktiv skoledag. To ud af tre danske skoler fik fx i skoleåret 2017-2018 et uddannelses- eller et kompetenceløft gennem en indsats fra et projekterne i programmet.

Læs mere om Sunde Børn Bevæger Skolen.


Uanset forudsætninger så mødtes rekordmange undervisere fra nær og fjern onsdag den 27. marts i Fredericia Idrætscenter. Hele 180 deltagere var på plads til netværksdag i Dansk Skoleidræt og TrygFondens fælles program Sunde Børn Bevæger Skolen. En dag spækket med såvel praktiske workshops som ny viden om bevægelse leveret af en række forskellige oplægsholdere.


Debat i bevægelse

Dagen blev slået an med sessionen ”Debat i bevægelse”, hvor alle deltagere blev samlet på halgulvet, og hvor de á tre omgange skulle tage stilling til forskellige udsagn. Det første lød ”I din optik, hvilke aktører er de vigtigste for at igangsætte et bevægelsesprojekt på skolen?”. Man tog stilling ved at gå hen til et af de fire hjørner, som henholdsvis repræsenterede 1) støtte til praksis (TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og Fødevarstyrelsen), 2) arbejder i praksis (Skolelederne og Skole & Forældre), 3) styrer praksis (Undervisningsministeriet), eller 4) skaber viden om praksis (Dansk Skoleidræt, FIIBL, DIF og Cyklistforbundet). I hvert hjørne kunne der debatteres, hvad der skal til for at igangsætte bevægelsesprojekter i skolen, og i de efterfølgende runder blev debatten taget med udgangspunkt i, hvad der skal til for henholdsvis at vedligeholde og forankre bevægelsesindsatser.


Vigtige debatter, hvor deltagerne fik lejlighed til at møde nogle af de organisationer, styrelser og ministerier, som sidder i Sunde Børn Bevæger Skolens interessentpanel, der har til formål at understøtte programmets faglighed og ekspertviden.


Decideret ekspertviden var der også på programmet efterfølgende, hvor den kendte professor i pædagogisk psykologi, Lene Tanggaard, holdt oplæg med titlen ”Læreprocesser i bevægelse – hvorfor lærer vi bedst, når vi har glemt, at vi er i gang med at lære”. Hun fik sat ord på, hvordan vi lærer med kroppen, og hvordan intuition og mønstergenkendelse fylder utroligt meget, når vi træffer beslutninger i livet. Se et par af Lene Tanggaards pointer fra oplægget i videoen nedenfor. 


Inspiration til praksis
Senere på dagen stod programmet på inspiration til den daglige praksis med bevægelse ude på skolerne. På den såkaldte markedsplads var der rig lejlighed for at høre om indsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen, som består af: 

Nogle af indsatserne dannede samtidig ramme om de praktiske workshops, hvor deltagerne valgte sig ind på at afprøve ”Bevægelsesboxen” fra Sæt Skolen i Bevægelse, Skolesports nye boldspilsmateriale ”Medspil”, eller motorikkoncepterne fra Mini-motorik, Skolesport og Fun Skills.


Den store netværksdag sluttede med en teoretisk runde, hvor der var mulighed for at vælge blandt tre forskellige oplæg, samt et afsluttende plenumoplæg, hvor Søren Smedegaard fra FIIBL gav alle deltagere en indsigt i, hvad der skal til for at løse udfordringen med at få gode bevægelsesindsatser og –intentioner til at blive forankret i hverdagens praksis ude på skolerne.