Nordmænd inspireres af Dansk Skoleidræt

En delegation fra regionen Nordland har været på besøg hos Dansk Skoleidræt med henblik på i en fremtidig norsk kontekst at udbrede organisationens indsatser, aktiviteter og opbygning.

07. december 2017

I Norge er Nordland Fylke en af de fremmeste regioner i forhold til at arbejde systematisk med at skabe sundhedsfremmende grundskoler. Den nordlige region har 230 skoler, som står over for at skulle implementere en helhedsorienteret indsats på sundhedsområdet. Det indbefatter 10 kriterier inden for alt fra kost og tobak til synlig skoleledelse og 60 minutters daglig bevægelse. Sidstnævnte er netop blevet vedtaget i det norske Stortinget som et nyt tiltag gældende for alle norske grundskoler, men i Nordland har man arbejdet ud fra de 60 minutter i et stykke tid.


Man vil dog gerne hente inspiration udefra til opgaven med at skabe sundhedsfremmende skoler, og derfor gik vejen forleden forbi Dansk Skoleidræt, hvor organisationskonsulent Jacob Kjær Hansen og dokumentationskonsulent Bjørn Christensen tog imod Folkehelsealliancen - en norsk delegation bestående af bl.a. kommunale konsulenter, skoleledere, politikere og forskere.


- Nordland Fylke er frontløber i Norge i forhold til arbejdet med børn og unges sundhed. Men der er ikke en skoleidrætsorganisation i Norge, som der er Dansk Skoleidræt i Danmark. Derfor var Folkehelsealliancen meget interesseret i at høre om vores måde at gøre tingene på. Alt lige fra Dansk Skoleidræts samarbejde med fonde og måde at organisere os på i 15 geografiske kredse til vores fokus på at få koblet nyeste forskning i bevægelse med god praksis via håndgribelige projekter og hands-on redskaber ude i en skolevirkelighed, fortæller Bjørn Christensen, der også ser gode muligheder for at Dansk Skoleidræt kan blive inspireret af nordmændenes tilgang.


- Det er et spændende perspektiv, at der arbejdes med 10 kriterier, som skolerne skal leve op til for at være en ”helsefremmende skole”. Og så er det interessant, om ikke vi i dansk kontekst kunne lave en pendant til deres Folkehelsealliance. Altså skabe en sammenslutning mellem bl.a. uddannelser, skoler, kommuner og organisationer, hvor alle har samme mission om at forbedre folkesundheden i alle aldersgrupper. Nu har vi foreløbig givet håndslag om et videre samarbejde med nordmændene – og det er virkelig interessant med en nordisk alliance, hvor vi kan erfaringsudveksle om bevægelse i skolen, men også om initiativer inden for folkesundhed generelt, siger Bjørn Christensen.

 

Læs indstillingen om 60 minutters daglig fysisk aktivitet, som det norske Stortinget har vedtaget.

Organisationen Norsk Friluftsliv kalder tiltaget det "bedste der er sket siden rygeloven". Læs debatindlægget her.