Ny kampagne om grænseoverskridende adfærd

Et par store drenge filmer Albert i omklædningsrummet. Idrætslæreren Camilla har en mistanke om, at der foregår noget, som gør Albert ked af det. Men han nægter at snakke om det. Hvordan Camilla tackler situationen, kan du se i det nye kampagne- og onlinemateriale ”Når grænser brydes”, som Dansk Skoleidræt har været med til at udvikle.

24. september 2020

Digitale og seksuelle krænkelser af børn og unge kan ske alle steder og på alle tidspunkter – i skolen og i fritidslivet.


Hvert år anmeldes i Danmark ca. 6000 sager om seksuelle krænkelser af børn og unge. Det kan være sproglig chikane, blufærdighedskrænkelse, sex på nettet og seksuelle overgreb. Men der er også et meget stort mørketal. Mange børn og unge anmelder nemlig ikke seksuelle krænkelser begået mod dem.


Så hvordan vil du handle på en mistanke, på noget du oplever, eller hvis en elev fortæller dig om grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse? Det kan det nye kampagne- og onlinemateriale give nogle svar på.


- Digital krænkelse, fællesskaber og sociale relationer blandt elever er vigtige emner at være opmærksomme på og diskutere – også blandt idrætslærere. Udfordringen er at få budskabet ud til eleverne, og her kan materialet være en håndsrækning, fordi det lægger op til, at man sammen med eleverne kan komme i dybden og eleverne kan reflektere over f.eks. regler for brug af mobiltelefoner, siger projektleder Annette Borch Jensen.


”Når grænser brydes” består af videospots, korte dokumentarer og interaktive film, hvor man selv får mulighed for at reflektere og vælge slutning. Der er også digitale fortællinger og dilemmaøvelser, som alle har afsæt i virkelige hændelser.


- Filmen om Albert, der ikke tør gå ud i omklædningsrummet, rammer rigtig godt. Dels giver den mulighed for at inkludere eleverne i en generel snak om adfærd og regler, dels kan den være et afsæt til en diskussion om kropsforståelse, og elevernes forhold til at gå i bad efter idræt og når de har været til sport i fritiden, siger Annette Borch Jensen.


Fokus på digital adfærd i idræt

”Når grænser brydes” er både et forebyggende og handlingsanvisende materiale. Det kan bruges tværfagligt i forbindelse med Uge Sex eller en emneuge, men også når idrætslærerne i fællesskab på årgangen - eller hele skolen - skal drøfte regler for almindelig trivsel og digital adfærd i idræt.


- Det gode ved materialet er, at det kan få eleverne på banen, så de får reflekteret over, hvordan vi egentlig skal være overfor hinanden, og hvad er det for nogle vaner, vi hver især tager med ind i samværet. Materialet giver eleverne en stemme, siger Annette Borch Jensen.


Hun håber, at det nye kampagne- og onlinemateriale også kan være et udgangspunkt for en dialog og et muligt samarbejde mellem skole- og fritidsliv om de udfordringer, der er og opstår i de miljøer, hvor børn og unge færdes. Det kunne eksempelvis handle om en fælles holdning til adfærd og leveregler.


”Når grænser brydes” kan anvendes alene, men fungerer allerbedst, når voksne bruger materialet sammen med børn og unge f.eks. i en undervisningssammenhæng.


Og hvordan ender historien om Albert så? Ja, det kan du selv vælge. Klik ind på undervisningsmaterialet her: http://graenser-brydes.dk/

"Når grænser brydes" er produceret af Feldballe Film & TV med støtte fra Offerfonden. Projektet realiseres i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Danmarks Idrætsforbund, KFUM-Spejderne, KFUM og KFUK, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Red Barnet, DUF og SDU.