Nye gratis materialer til idrætsfaget

Nu får I mulighed for at gå i dybden med boldspilsfamilier med de ældste elever eller at få styr på kropsbasis på mellemtrinnet. Nye materialer giver nemlig ny inspiration og konkrete øvelser til de to områder.

15. september 2020

Ny analysemodel til kaosbold
De fleste idrætslærere kender til de forskellige boldspilsfamilier, der anvendes til at kategorisere diverse former for boldspil. Én af disse familier er kaosboldspil. Kaosboldspil er sandsynligvis den boldspilsfamilie, der bliver spillet mest i idrætsundervisningen. Den består af alle de spil, hvor man må bevæge sig frit rundt på banen – som man fx må i håndbold, fodbold, basket og hockey. Derfor er der nu udviklet en ny model, der sætter fokus på muligheder og udfordringer inden for kaosboldspilsfamilien.

Modellen er udviklet i et samarbejde mellem Andreas Bolding Christensen, Søren Svane Hoyer og Dansk Skoleidræt.

Tanken bag er, at lære eleverne nogle grundlæggende bevægelsesmønstre og handlinger, de kan genbruge på tværs af forskellige spil. På den måde kan eleverne trække paralleller og hurtigere indgå i forskellige former for kaosboldspil.

Den nye model deler kaosboldspil op i forskellige faser, der går igen i alle former for kaosboldspil. Faserne er grundspil, gennembrudsspil, forsvarende forsvar og erobrende forsvar. Ved at dykke ned i de forskellige faser og gå i dyb en med måder at indgå i spillene på, tilegner eleverne sig et fagsprog om kaosspil og en bedre forståelse for, hvordan man agerer i spillets forskellige faser.

I materialet lægges der vægt på spillets taktiske elementer og det at arbejde og spille sammen i et team. Modellen suppleres af en lærervejledning, og på sigt vil der blive udviklet aktiviteter, der supplerer modellen.

Gå til det nye materiale til boldspilRope-skipping til mellemtrinnet

Når eleverne kommer på mellemtrinnet, skal de lære at anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis. Som idrætslærer kan det godt være lidt svært lige at regne ud, hvilke øvelser der rammer ind i netop den læring inden for kropsbasis. Derfor får I nu en hjælpende hånd i form af nye, gratis forløb med aktivitetskort og arbejdsark til kropsbasis for 4.-6. klasse. De nye forløb giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med rope skipping, der er betegnelsen for sjipning som gymnastikdisciplin.

Rope skipping- forløbet består af fire moduler, der kan udvides til et længere forløb alt efter elevgruppens færdigheder. Modulerne er opbygget, så de følger en kronologisk progression, hvor eleverne udfordres mere og mere for hvert modul. Forløbene til rope skipping er koblet op på Dansk Skoleidræts fagdidaktiske dug til kropsbasis. Bringer man dugen i spil i forbindelse med forløbene, får eleverne i højere grad mulighed for at gå i dybden med fagbegreberne.