Nyt kursuskatalog klar til dig

Bevægelse i skolen har været udfordret af hjemsendelser, nedlukninger og smittetilfælde som følge af Corona virussen. Nu har vi kursuskataloget klar til dig med inspiration i en udfordrende tid på skolerne.

26. april 2021

Efter et år med nedlukning, hjemmeskole og mange Corona-restriktioner, er der i høj grad brug for at gøre noget ved bevægelsen på landets skoler. Vi har samlet en lang række kurser i det nye kur­suskatalog, der vil være relevante at deltage i for dig, som er lærer eller pædagog på en af landets skoler, og som har brug for ny inspiration og nye kompetencer til arbejdet med den daglige idræt og bevægelse for elever på alle klassetrin.

Se kursuskataloget her

Hele syv nye kurser samt fire nye vidensoplæg har fundet vej til det nye kursuskatalog, både til selve idrætsfaget og til bevægelse i undervisningen. Du får gode værktøjer til at skabe fællesskab, overblik, kreativitet og konkrete aktiviteter, så du har de bedste forudsætninger for at implementere nye bevægelsestiltag på din skole.

I kataloget finder du en lang række kurser, der er relevante at deltage i for lærere, pædagoger og andre interessenter i og omkring landets skoler, som har brug for ny inspiration og kompetencer til arbejdet med den daglige idræt og bevægelse. 

Hos Dansk Skoleidræt understøtter vi skolernes eller kommunernes arbejde med motion og bevægelse for at bidrage til at skabe fælles forståelse på området. I mange kommuner og på mange skoler opfattes det meget forskelligt, hvad motion og bevægelse præcist er, og dermed er der også ofte uklarhed om, hvor ansvaret er placeret, og hvorfor man skal gøre det.

I kursuskataloget finder du kurser, hvori vi skaber klarhed over, hvordan bevægelse kan forståes, og give et afsæt for et mere effektivt arbejde i fremtiden på området.
 

I 2014 blev bevægelse i skolen opprioriteret som et vigtigt element i den varierede skoledag, for at styrke elevernes sundhed, læring og trivsel. Hver dag gør lærere og pædagoger landet over en stor indsats for at få bevægelse af høj kvalitet ind i skoledagen og for at skabe gode idrætstimer. Hensigterne for at skabe en aktiv skoledag er rigtige gode, men mange undervisere føler sig ikke tilstrækkelig klædt på til opgaven. Corona-restriktionerne har ikke gjort opgaven lettere, når meget undervisning har været sammen hver for sig bag skærmen.

I kursuskataloget giver vi hos Dansk Skoleidræt gode muligheder for at du får de nødvendige kompetencer, som i sidste ende vil smitte af på, at eleverne får den aktive skoledag, de har krav på.

Se Dansk Skoleidræts nye kursuskatalog her.