Nyt materiale: Få ALLE med til boldspil

Bolden er verdens bedste legetøj, og i et nyt materiale fra Dansk Skoleidræt ”MEDSPIL – boldspil for alle” inviteres alle elever til at være med – også de idrætsusikre. Materialet er fuld af boldøvelser, der kan tilpasses efter forudsætninger, deltagere og rammer.

09. oktober 2018

Hvordan får man de elever, der dukker sig for bolden, til at spille med? Og giver dem en glæde ved at drible, kaste og bevæge sig?

Man mindsker modstanden og højner elevens oplevelse af at mestre sammen med andre. Netop det er princippet bag et nyt materiale ”MEDSPIL – boldspil for alle”, der rummer konkrete småøvelser og –spil.
Her er ingen forventninger om at være boldspiller på en bestemt måde. Materialet inviterer børn og unge ind i boldens legende univers og præsenterer dem for boldens og spillenes alsidige muligheder. MEDSPIL henvender sig særligt til gruppen af elever på mellemtrinnet, men kan bruges til alle børn fra børnehaveklasse til 6. klasse.
Bag MEDSPIL står Dansk Skoleidræts projekt Skolesport, der skaber bevægelsesglæde og mod til mere bevægelse for alle børn gennem tilpassede idræts- og bevægelsesaktiviteter. MEDSPIL er skrevet af Erik Juul, der underviser i idræt på VIA University College Læreruddannelsen i Århus, i samarbejde med Skolesport.

BESTIL "MEDSPIL - BOLDSPIL FOR ALLE"

Materialet rummer en række øvelser, der via leg eller spil ”kæler” for især tekniske momenter i en overskuelig sammenhæng - oftest med en makker eller i en mindre gruppe. I princippet uden modstand, konkurrence eller tidspres. Det gælder om at lykkes sammen!

Eleverne øver fx parvis kaste/gribe-afleveringer eller med en skumtennisbold, der holdes i live med en bestemt slagteknik. Oplevelsen af mestring, glæde, gentagelse og ”vi kan” er central i materialet, og det gør det særligt velegnet til bold- og idrætsusikre elever, der skal opleve gode oplevelser med at bevæge sig.
Netop trivsel og bevægelsesglæde er nøgleord i projekt Skolesport. Målet er at fremme alle børns – og specielt de idrætsusikres – bevægelseskompetencer og give dem lyst og mod til mere bevægelse.
Skolesports aktiviteter kan altid tilpasses målgruppen, og i Skolesport bliver eleverne introduceret for nye idrætsaktiviteter, evt. i et samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv.

LÆS MERE OM SKOLESPORT

"MEDSPIL - boldspil for alle", 65 sider. Prisen for hæftet er 187,50 kr inkl. moms for skoler, der ikke er med i projekt Skolesport. For skoler, der er med, er prisen 125 kr. Hertil tillægges fragt og ekspeditionsgebyr jvf Dansk Skoleidræts handelsbetingelser