Nyt projekt skal få alle børn med i idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har taget initiativ til at samle en udviklingsgruppe af eksperter, der skal producere materialer til idrætsundervisningen, så børn og unge med handicap eller særlige behov bedre inkluderes.

08. januar 2019

Det er ikke altid let for børn og unge med funktionsnedsættelser eller særlige behov at være en del af idrætsfaget. Idrætten er ofte ikke tilpasset klasser, hvor alle børn skal inkluderes, og mange elever har det svært med fagets fysiske element og kan derfor være blevet fritaget deltagelse. Som følge heraf kommer de måske heller ikke til den afsluttende prøve, hvilket kan være et problem i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse. Men børn og unge med særlige behov skal kunne inkluderes i samme bevægelsesfællesskaber som deres jævnaldrende klassekammerater, og den udfordring bliver der nu sat fokus på.


Dansk Skoleidræt har således fået tildelt 541.095 kr. fra Undervisningsministeriet til at hjælpe skolerne med opgaven. Det sker med projektet ”Alle børn med i idrætsfaget”, hvor målet er, at der udvikles et samlet materiale af viden, vejledning, værktøjer og inspiration til den enkelte idrætslærer og skolens idrætsfagteam. Så underviserne klædes bedre på til at inkludere børn og unge med fysiske eller psykiske handicap eller særlige behov i idrætsundervisningen frem mod en eventuel prøve.


Materialet udarbejdes af en udviklingsgruppe, der udover Dansk Skoleidræt som projektejer består af Handicapidrættens Videnscenter, Parasport Danmark, Byskovskolen afd. Asgård samt Rævebakkeskolen. Alle er det interessenter med hver deres solide kompetencer og erfaringer på området.


- Det er vigtigt, at alle elever oplever at være en del af et bevægelsesfællesskab, og at de oplever glæden ved bevægelse. Når elever med særlige behov inkluderes i almenundervisningen, opnår de positive effekter i form af faglig og social udvikling. Derfor er det her nye projekt vigtigt. Vi må og skal finde veje til at inkludere alle børn i idrætsundervisningen, og det kommer vi nu til at give underviserne nogle gode redskaber til, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Skoler skal teste materialet
I rapporten ”Status på idrætsfaget 2018” giver underviserne udtryk for, at der er behov for mere uddannelse i at forestå undervisning af børn med særlige behov. Det kommende materiale i projektet ”Alle børn med i idrætsfaget” skal bidrage til opkvalificeringen af lærere og andet pædagogisk personale på området, og det er planen, at materialet skal indbefatte en række initiativer såsom:

  • En vejledning med punkter, der skal afklares og tages til overvejelse, før undervisningen planlægges og igangsættes.
  • I tilknytning til vejledningen tilbydes et dialogværktøj til brug i dialogen med forældre.
  • Aktivitetsforslag, som underbygges af både materialeanvisninger samt råd til redskaber og hjælpemidler.
  • Inspiration til idrætsfagteams i at bruge fælles sprog og opbygge idrætsundervisningen ud fra en fælles tilgang til børn med særlige behov.
  • Et vidensnotat, der kan opbygge lærerens faktuelle viden omkring børn og unge med handicap.
  • Casebeskrivelser/film fra skoler med børn og unge med handicap eller særlige behov, som deltager i idrætsundervisningen og skal eller har været til prøve.

For at levere et så brugbart materiale som muligt, vil udviklingsgruppen gerne i dialog med skoler, som kan teste materialerne undervejs i udviklingen. Interesserede skoler kan kontakte Lise Sohl Jeppesen, lj@skoleidraet.dk eller Annette Borch Jensen, abo@skoleidraet.dk fra Dansk Skoleidræt.


Projektet ”Alle børn med i idrætsfaget” skal være afsluttet allerede 31. juli 2019, så landets skoler hurtigst muligt herefter kan tage de producerede materialer i brug.