Repræsentantskabsmøde i skyggen af corona

Det udsatte møde i Dansk Skoleidræts øverste organ havde i den grad fokus på de aktuelle Covid-19-udfordringer. Men også på en tid med politisk bevågenhed om organisationens vigtige sag.

04. september 2020

Det skulle egentlig have afholdt tilbage i april. Men en vis pandemi kom på tværs, så først små fem måneder senere kunne det endelig lade sig gøre. At forsamles fra nær og fjern til Dansk Skoleidræts årlige repræsentantskabsmøde.


Så bevæbnet med sprit og afstand lykkedes det alligevel for de mange frivillige fra bl.a. organisationens 15 kredsforeninger at komme igennem et program, som også indholdsmæssigt bar præg af de aktuelle udfordringer i kølvandet på corona-virus’ indtog i landet. For det er altså sin sag at arrangere stævner og turneringer lokalt, når der er et forsamlingsforbud at tage hensyn til, nogle retningslinjer som ikke er enslydende i skoleregi og foreningsregi, og også restriktioner i forhold til at blande årgange. Det bare for at nævne enkelte af de besværligheder, kredsforeningerne aktuelt møder i deres arbejde, men hvor nytænkning alligevel har medført, at gryden er holdt i kog, og at der har været noget på tilbudshylderne.

Så selvom der eksempelvis er steder, hvor man har måttet sige nej til klassers deltagelse i stævner, fordi man røg over forsamlingsforbuddets 100 deltagere, så er der oprettet nye arrangementer til dem, man måtte skuffe. Samtidig hører det med til fortællingen, at man andre steder har været tvunget helt ud i aflysninger. Samstemmende lød det dog, at 2021 bliver året, hvor der forventeligt bliver taget revanche med mange spændende lokale arrangementer for medlemsskolerne.

Valg

På repræsentantskabsmødet var der valg til hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

Martin Gertz, Mikkel Bøyesen og Jesper Sandfeldt opnåede valg til hovedbestyrelsen, hvortil Stig Andersen blev suppleant.

Kenneth Muhs og Steen Houman opnåede valg til forretningsudvalget.


Dansk Skoleidræts initiativer i forbindelse med corona fyldte såvel programpunkterne først på dagen som i formand Finn Kristensens beretning på selve repræsentantskabsmødet, som både kiggede tilbage på 2019, men også ind i det verserende og noget hektiske 2020. Han glædede sig eksempelvis over, at organisationen under både nedlukningen og genåbningen har været leveringsdygtige i aktiviteter, der har kunnet passe direkte ind i den anderledes hverdag. Om det så har været online bevægelse med hjemsendte elever under lockdown, eller inspiration til udendørs undervisning efter genåbningen.


På den politiske dagsorden

Både i 2019 og 2020 har bevægelse i skolen været på den landspolitiske dagsorden. Blandt andet initieret af Dansk Skoleidræts initiativer, hvor man gennem dialog med uddannelsespolitikere og ministerier, foretræde og høring har gjort opmærksom på status på området, samt at emnet bør prioriteres højere, så skolernes indsats bliver bedre understøttet også fra Christiansborgs side.

- Det er vigtigt, at bevægelse i skolen prioriteres. De 45 minutter fremgår direkte af lovgivningen. Dansk Skoleidræt er den eneste organisation, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen som vores eneste mål. Politikerne fået i den grad fået øjnene op for os, og vi er stolte over at blive set som en central løsnings- og handlingsorienteret aktør. Nu skal der så handling bag de velmenende politiske intentioner, vi har mødt omkring den vigtige sag, sagde Finn Kristensen med henvisning til bl.a. den forestående udmøntning af finansloven.

Æresnåle

På den lidt mere interne bane, havde formanden den ære, at kunne uddele Dansk Skoleidræts æresnål til hele to ildsjæle:

- Maja Piil, formand for Kreds Storstrømmen, for mere end 25 års tro tjeneste i skoleidrætten. Arrangering af lokale stævneaktiviteter er et væsentligt omdrejningspunkt i Majas virke, men i høj grad også det organisatoriske arbejde i såvel kredsen som på landsplan.


- Ole Skjærbæk, bestyrelsesmedlem i Kreds Østjylland, kan også skrive mere end 25 års virke for skoleidrætten på CV’et. En mester udi samarbejdets kunst, lød skudsmålet - både på personligt plan og med andre organisationer, så tingene smelter sammen. Ole har i mange år ydet en stor indsats i såvel hjembyen Silkeborg som i hele kredsen, hvor atletikstævner, udviklingskursus, afholdelse af DM’er og høvdingebold har været blandt de veludførte opgaver.


Se foto af begge overrækkelser i billedserien herunder.


Læs meget mere om Dansk Skoleidræts år 2019 i den skriftlig årsberetning.