Så er der et nyt magasin på gaden: Idrætsfaget coronatestes

Undersøgelse blandt 300 idrætslærere viser, at idrætsfaget er hårdt ramt af de sidste to års corona-restriktioner. Det tema er i fokus i det nye nummer af Idræt i Skolen, som netop er kommet på gaden - og det i et helt nyt look.

07. marts 2022

Undervisning bag en skærm. Ekstra fokus på afstand og afspritning ved fysisk fremmøde. Mindre idræt på tværs af stamklasser.
Det er blot nogle af de foranstaltninger, der gennem to år med skiftende corona-restriktioner har været hverdagen for undervisere i idræt, og som mildt sagt ikke har gjort noget godt for faget.

Idræt i Skolen 1, 2022, er på gaden. Klik for at se onlineudgaven.


Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt med al tydelighed. Næsten 300 idrætslærere og andre undervisere i faget har udfyldt et spørgeskema om idrætsundervisningen under pandemien.

Et af de overordnede spørgsmål lyder ”Hvis du ser tilbage på hele corona-perioden, hvilken betydning mener du, den har haft for idrætsfaget og for elevernes læring i idræt?”.

Her lægger mange undervisere ikke fingre imellem, og betegnelser som ”katastrofe” og ”stor negativ betydning” går igen, ligesom mange vurderer, at elevernes motivation for idrætsfaget har lidt skade. Besvarelserne i undersøgelsen er anonyme, hvorfor temaet i det nye nummer af Idræt i Skolen til dels bygger på citater uden afsender:

”Alle fag har i større eller mindre grad været påvirket af to år uden normal undervisning. Men naturligvis har idræt og andre praktisk/musiske fag været påvirket - nok også mere end andre boglige fag.”

”Det har ikke været idrætsfagets periode. Selvom vi har forsøgt bevægelse integreret i stort set alle fag, mens eleverne har været hjemme, så er der nogle ting, der har haft svære betingelser, når det kommer til idræt. Selvom man altid teoretisk kan snakke boldbasis og boldspil, så er det ikke det samme som at spille det rigtige spil i hallen.”

”Kvaliteten er faldet gevaldigt og elevernes motivation ligeså. De har bestemt ikke fået det samme udbytte, som hvis de var i skole. Kondition og fysisk aktivitetsniveau er faldet væsentligt for mange elever.”

”Som helhed har klassetrivslen lidt. Alt det som idræt plejer at medvirke til - det med at bevæge sig sammen og være fælles om noget aktivt har været udfordret. Hele limen, der får en klasse til at være sammen på andre måder, har lidt under denne periode.”

Idræt i Skolen med nyt look

Magasinets tema om idræt og corona sætter både fokus på de udfordringer og de muligheder, som den lange periode med pandemien har medført for faget. Det gøres ved at præsentere undersøgelsens resultater med en række diagrammer og ikke mindst en række citater fra jer idrætslærere.


Temaet er samtidig det første af sin slags i Idræt i Skolens nye visuelle look, hvor forside, indholdsfortegnelse, Kort Nyt og magasinets mange artikler har fået et markant ansigtsløft.


Vi håber, I vil tage godt imod det nye Idræt i Skolen, som fremover udkommer to gange årligt - i marts og september.


Se også tidligere udgaver af magasinet online her, og tegn evt. abonnement på dit helt eget fysiske eksemplar her.

Læs onlineudgaven af Idræt i Skolen