Sæt gang i bevægelsen med junioridrætsledere

Mange af jer så med på DR1, da Jacob Riising motiverede tre årgange på Nyrupskolen i Kalundborg til at bevæge sig mere i ”Det store Bevægelseseksperiment”. Undervejs i programmet blev en række elever uddannet junioridrætsledere til glæde for både dem selv og deres kammerater.

10. november 2021

- De lyttede faktisk til os. Det var mest det med at få dem til at lytte, jeg troede, der ville være svært. Jeg synes, at det gik rigtig godt. Jeg synes også, det var spændende og anderledes ift., hvad vi nogle gange laver, og nemmere end jeg egentlig lige havde regnet med. Og så er det jo også rigtig godt, at vi bevæger os mere.

Når elever fra 7.-10. klasse uddannes som junioridrætsledere, bliver de rollemodeller for deres yngre skolekammerater. I "Det store bevægelseseksperiment" på DR bliver Magne og en række af hans skolekammerater uddannede med henblik på at få mere gang i bevægelsen i løbet af skoledagen.


Sådan siger Magne fra 6.B. i 2. afsnit af DR-programmet ”Det Store Bevægelseseksperiment”. Han er blevet uddannet til junioridrætsleder, og har netop overstået sin første session som igangsætter. Sammen med en håndfuld klassekammerater, der også har taget junioridrætslederuddannelsen, har han stået for at planlægge og udføre bevægelsesaktiviteter for resten af 6.B. Som uddannet junioridrætsleder kan Magne i princippet stå for aktiviteter på alle skolens yngre årgange og faktisk også fungere som træner i foreningslivet. Det er nemlig noget af det, der er formålet med junioridrætslederuddannelsen: At klæde eleverne på til at være bevidste om leder-/trænerrollen og til at kunne planlægge og formidle.  


Derudover får eleverne på junioridrætslederuddannelsen:

  • Kendskab til krop, motorisk udvikling og træning.
  • Kompetencer til at lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne, så de optimeres i forhold til den gruppe af deltagere, der undervises.
  • Kendskab til en forening, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives.
  • Evner at udvikle og gennemføre aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet og bevægelse for de yngre elever.   


Junioridrætsledere kan inddrages i mange sammenhænge på skolen. Fx i bevægelsesbånd, i pauserne, i undervisningen, i SFO’en og i samarbejdet med det lokale foreningsliv. Det giver noget positivt til aktiviteten, at den varetages af elever fremfor lærere. Dynamikken er en anden, og junioridrætslederne vokser med opgaven. Magnes klassekammerater var tilsyneladende også tilfredse med hans præstation:

- Jeg synes, de klarede det ret godt – de var næsten lærere, kan man sige. – Asta, 6.B, fra ”Det Store Bevægelseseksperiment”

- Det var ret sjovt at lave noget andet, end vi plejede. Og så er det ret sjovt, at det er ens venner, der bestemmer. - Ida, 6.B, fra ”Det Store Bevægelseseksperiment”


Sådan får I junioridrætsledere på jeres skole

Hvis I vil sætte fut i bevægelsen på jeres skole ved at sætte junioridrætsledere i spil, kan I oprette et valgfag, hvor I uddanner junioridrætsledere. I skal selv varetage uddannelsen, og det kræver et kursus på 3,5 time. Her får I grundig indsigt i materialet til junioridrætslederuddannelsen. 

Læs mere om junioridrætsleder-kursus