Sæt sundhed på skoleskemaet

”Indarbejd mad og sundhed i alle relevante skolefag”, lyder det i helt nye måltidsanbefalinger til regeringen, og med projektet Styr på Sundheden giver Dansk Skoleidræt og TrygFonden et helt konkret bud på, hvordan det kan ske. Det nyeste undervisningsforløb fra Styr på Sundheden handler netop om mad og måltider.

25. april 2018

Er det en god ide at spise morgenmad? Hvilke mad- og måltidsvaner har vi i vores klasse? Og hvad spiser vi derhjemme?
Der er masser af gode refleksionsøvelser og viden i Styr på Sundheden, som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag. Et projekt, der tilbyder inspiration i form af materialer og undervisningsforløb til skolernes sundhedsundervisning.

Og der er behov for en kvalificeret og engageret indsats på netop det område, fastslår en helt ny rapport med en række anbefalinger til regeringen. Bag rapporten står Advisory Board for mad, måltider og sundhed, og målet er at bremse danskernes øgede overvægt og begrænse endnu større udgifter til sygdomme som diabetes.
”Lad mad, smag og sundhed være centralt i vores børns uddannelse”, hedder det blandt andet i en anbefaling, der fremhæver, at ”undervisning i grundskolen er nødvendig for, at vores børn får kompetencer til gennem livet at kunne træffe gode, selvstændige beslutninger om den mad, de spiser. Inspirationsmaterialer om mad og sundhed kan derfor inkorporeres i undervisningen”, lyder det videre.

FÅ GRATIS UNDERVISNINGSFORLØB FRA STYR PÅ SUNDHEDEN

 

 Generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfeldt, bekræfter rapportens pointe om, at der er behov for en styrket indsats i forhold til sundhedsundervisningen.

- Det er vores erfaring, at sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som er et timeløst fag, ofte bliver nedprioriteret på skolerne. Enten på grund af travlhed, eller fordi lærerne ikke føler sig klædt på til at undervise i det. Derfor er det også positivt, at der nu bliver sat fokus på betydningen af faget, for det er afgørende at introducere børn og unge til sunde vaner tidligt i livet, og behovet er der - også set i lyset af, at Sundhedsstyrelsens nye tal viser, at mere end halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige. Med Styr på Sundheden tilbyder vi lærere og pædagoger konkrete materialer, der er ikke kræver lang forberedelsestid og er nemme at bruge for alle, siger han.

 

Hvad er Styr på Sundheden?

Styr på Sundheden tilbyder materialer til skolernes sundhedsundervisning. Materialerne er målrettet 0.-9. klasse og tager udgangspunkt i udvalgte fælles mål fra det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. Styr på Sundheden er en del af Sunde Børn Bevæger Skolen, der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden.
Læs mere på www.styrpåsundheden.dk

Kostråd til klassen 

Det nyeste undervisningsforløb fra Styr på Sundheden fokuserer netop på mad og måltider. Forløbet byder bl.a. på konkrete øvelser, der får eleverne til at reflektere over, hvad de spiser og drikker, og de ti officielle kostråd er omskrevet til gode vaner, så de er lette for eleverne at diskutere og omsætte.

Undervisningsformen er aktiv, så eleverne bruger kroppen, mens de lærer, og Styr på Sundhedens undervisningsforløb er inddelt efter klassetrin. I forløbet om mad og måltider, hører de mindste elever bl.a. ”Bamses mad og måltidshistorie”, hvor en bamse fortæller historien om, hvornår, hvad og med hvem, han spiser, mens de ældste elever bl.a. skal lave deres egne reklamer, i form af fx rollespil eller som en lille film, for gode mad- og måltidsvaner.

Sundhed for alle
I den netop offentliggjorte rapport fremhæves skolens rolle i forhold til at uddanne børn til at være kritiske forbrugere, ligesom der peges på, at skolen er det sted, hvor alle børn – uanset baggrund – kan blive introduceret til gode madvaner og lære om mad, krop og sundhed. Fokusområder i Styr på Sundheden, der tager udgangspunkt i det brede, positive sundhedsbegreb og lægger vægt på, at sundhedsundervisning ikke skal være fyldt af løftede pegefingre, men elevengagement og diskussion. 


Udover mad og måltider har Styr på Sundheden undervisningsforløb om ”Leg, bevægelse og motion”, ”Venner og fællesskaber” samt en generel introduktion til sundhedsbegrebet. Senere på året kommer desuden et forløb om ”Selvværd og følelser”.
I Styr på Sundheden er sundhed er nemlig meget mere end blot mad og motion, og materialerne giver lærere og pædagoger et solidt udgangspunkt for den obligatoriske sundhedsundervisning.

 

LÆS DE TI ANBEFALINGER OM MAD, MÅLTIDER OG SUNDHED