Skab rammer til bevægelse


15. juni 2017

55 procent af skolerne peger på de fysiske rammer som vigtige for at sikre bevægelsesaktiviteter. Men hvad fungerer, når man skal renovere og bygge nyt? Og hvad kan man gøre her og nu - uden et millionbudget?  Den nye udgave af magasinet Idræt i Skolen giver gode råd og inspiration til rammer, der inspirerer til bevægelse. 

 Lad os begynde med den positive vinkel: Hvis du vil spille bold, er der gode muligheder for det rundt omkring på de danske skoler. Rigtig mange steder består udendørsfaciliteterne nemlig af asfalterede boldbaner, basketnet og fodboldmål.
Men er man en af de elever, der ikke brænder for boldspil, er mulighederne mere begrænsede.
- På mange skoler indbyder rammerne til meget få aktiviteter, som ph.d. og adjunkt Charlotte Pawlowski fra Syddansk Universitet slår fast.
Hun forsker i børns frikvartersaktivitet og har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Children’s voices in the schoolyard” som et led i projektet ”Drøn på skolegården”. Ved hjælp af bl.a. interview og observationer undersøgte hun aktiviteten blandt 10-13-årige børn på 17 danske skoler, og hun fandt, at manglen på gode uderum og legefaciliteter spiller en vigtig en rolle i forhold til, om børnene er aktive.  
- Der er mange asfalterede skolegårde, og eleverne – især pigerne – giver udtryk for, at de savner nogle faciliteter til at lave noget andet end at spille bold. Der mangler simpelthen variation, fortæller Charlotte Pawlowski.

Læs mere i det nye magasin

 ”Hvilke faktorer er de vigtigste for at sikre bevægelsesaktiviteter på jeres skole?”, spurgte Dansk Skoleidræt og TrygFonden i undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2016”. Lige efter ”ildsjæle” og ”gensidig opbakning i medarbejdergruppen” kom på tredjepladsen ”gode fysiske rammer”. Og det er ikke kun skolegårdene, der med fordel kan nytænkes. Også indendøre kræver det en ny tilgang, hvis man med indretning og arkitektur vil invitere til mere bevægelse.

Klik på artiklen, og læs mere