Skelsættende politisk udmelding: Dansk Skoleidræt skal styrkes

Undervisningsministeren foreslår, at det offentlige tilskud til Dansk Skoleidræt forøges markant. En kæmpe lettelse, da det kan sikre ro og stabilitet om arbejdet med at understøtte skolernes implementering af bevægelse i skoledagen, siger generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

01. oktober 2020

Med finanslovsforslaget for 2021 har regeringen netop taget initiativ til, at Dansk Skoleidræts samlede tilskud skal forhøjes til 10 mio. kr. årligt frem til og med 2024. En offentlig bevilling, der vil være den største i organisationens historie. Forslaget skal som den øvrige del af finansloven vedtages af et flertal af Folketingets partier, men Dansk Skoleidræt tør allerede nu være optimistisk. Sammen med en supplerende bevilling på 3 mio. kr. i 2020 vil støtten være afgørende for organisationens fortsatte virke.

- Vi har været i tæt dialog med mange partier på Christiansborg over de senere år og mødt så bred en opbakning til vores arbejde med den vigtige sag, at vi bestemt tror på, at såvel støttepartier som oppositionen holder ord og bakker op om regeringens forslag, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Organisationen er den eneste i Danmark, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen som sit primære område. Det er den arena, man har dyrket lige siden 1946 og stadig arbejder for hver eneste dag.

- En styrket aftale om Dansk Skoleidræts økonomi vil være en historisk anerkendelse af vores arbejde og af vores position. Det er vi stolte og ydmyge over, og det er noget, som forpligter. Det er samtidig et signal om, at det fortsat er af allerhøjeste vigtighed, at skolerne arbejder systematisk med bevægelse, og det vil vi gøre os umage for at støtte dem i, siger Finn Kristensen, formand i Dansk Skoleidræt.

Implementering af bevægelse går ind i ny fase
Skolereformen fra 2014 medførte, at eleverne skulle have i gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen. I kølvandet på reformen har Dansk Skoleidræt ved hjælp af fondsmidler udviklet en lang række indsatser, som understøtter lærere og pædagogers arbejde med idræt og bevægelse i hele skoledagen. Der er således udviklet, afprøvet og implementeret et væld af materialer og aktiviteter med en årlig rækkevidde på mere end 60 % af landets skoler og dermed opbygget en unik viden om skolernes behov.

- Indsatserne efterspørges stadig, og de er højaktuelle for at lykkes med den videre implementering af skolereformen og dermed skabe en varieret skoledag med idræt og bevægelse som fremmende faktorer for trivsel og læring, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Det store arbejde er dog i reel fare for at blive tabt på gulvet som følge af fondsmidlers udløb og ikke mindst manglende offentlig støtte til Dansk Skoleidræts forankring af de mange indsatser. I det lys falder den nye politiske melding på et tørt sted.

- I stedet for at skulle afvikle vores indsatser i skolerne og afskedige medarbejdere, kan vi nu forhåbentlig kigge ind i en lysere fremtid. Et styrket offentligt tilskud vil være en kæmpe lettelse, da det kan sikre ro og stabilitet om vores arbejde og sikre både videre udvikling og implementering af bevægelse i skoledagen. Dansk Skoleidræt har sjældent haft så stor en betydning i samfundet som nu – men samtidig har vi aldrig været så økonomisk sårbare, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Dagens udmelding og initiativ fra regeringen er derfor skelsættende vigtigt, betoner han.

- Implementeringen af lovkravet har bevæget sig ind i en ny fase, hvor de mange eksisterende indsatser for en aktiv skoledag dels skal fortsætte for fuld kraft, men samtidig nødvendigvis må understøttes i en stærkere struktur og organisering ude på skolerne. Det kræver en organisation, der kan koordinere og samle alle interessenter på området, og Dansk Skoleidræt har den viden og erfaring, som er nødvendig i den opgave, siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Se mere i nyheden fra Undervisningsministeriet.