Skole i Andst bød folketingspolitiker op til bevægelse

På Andst Børne- og Skolecenter er de dygtige til at gøre bevægelse til en naturlig del af skoledagen. MF Anni Matthiesen lagde mandag vejen forbi skolen for at høre om successen.

16. april 2018

Daglig bevægelse fremmer skoleelevers sundhed, læring og trivsel. Det kan de i den grad skrive under på i Andst Børne- og Skolecenter, som arbejder målrettet med bevægelse i bl.a. de boglige fag, i frikvartererne, i SFO-tid og gennem samarbejder med det lokale foreningsliv.

Skolen har i forlængelse af skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse været gode til at integrere bevægelse som en helt naturlig del af skoledagen.


- Vi oplever, at bevægelse bidrager til at styrke børnenes faglige niveau, skabe variation i undervisningen og ikke mindst, at det er med til at skabe trivsel og øge børnenes motivation for at gå i skole, siger Henriette Rask, skoleleder på Andst Børne- og Skolecenter.


Mandag den 16. april kunne Andst Børne- og Skolecenter åbne dørene for den lokalt opstillede folketingspolitiker, Anni Matthiesen (V). For at politikeren med egne øjne kunne se og høre, hvordan elever, lærere og skoleledelse oplever, at der arbejdes med bevægelse.
Skolen prioriterer fx elevernes medbestemmelse, ønsker og idéer meget højt – uanset om det drejer sig om at få indført en ny aktivitet i frikvartererne, få ilt til hjernen med en brainbreak midt i de tyske verber, eller når der, som den mest naturlige ting i verden, lige er behov for at diskutere og justere reglerne for en øvelse i idrætstimerne, så den bliver mere udfordrende.


De gode eksempler skal bredes ud

Anni Matthiesen, der sidder i Folketingets undervisningsudvalg, har en stor interesse i netop bevægelsesområdet, og hun glæder sig over besøget.


- Det var en fornøjelse at opleve det store engagement, der er omkring bevægelse på Andst Børne- og Skolecenter. Ledelsens positive syn på bevægelse smitter, så elever og lærere brænder for det. Et besøg, som det her ude i virkeligheden, er også med til at give ro i maven i forhold til bevægelseselementet fra skolereformen. Bevægelse har så mange positive effekter, og det er bare med at få de gode eksempler bredt ud, så skolerne kan lære af hinanden, siger Anni Matthiesen.


Forbindelsen mellem Andst Børne- og Skolecenter og Anni Matthiesen er skabt af Dansk Skoleidræt, der har løbende kontakt til de fleste af landets skoler for at rådgive om og inspirere til god og meningsfuld bevægelse. Heriblandt også gennem en række indsatser på Andst Børne- og Skolecenter.


- Dansk Skoleidræt efteruddannede sidste skoleår hver anden danske skole indenfor et bevægelsesprojekt. Vi rådgiver om og inspirerer skolerne til hver eneste dag at have en masse god og meningsfuld bevægelse. Der er forskel på, hvor langt skolerne er med at integrere bevægelsen. Men kodeordene for at lykkes er helt klart ledelsesforankring, dygtige undervisere, elevinddragelse og en klar strategi for, hvad skolen vil med bevægelse. Det er super vigtige elementer for at holde dampen oppe, siger Finn Kristensen, formand for Dansk Skoleidræt.