Skole i Slagelse bød folketingspolitiker op til bevægelse

Søndermarksskolen i Slagelse arbejder målrettet for at gøre bevægelse til en naturlig del af skoledagen. Mandag fortalte skolen om succeser og udfordringer med opgaven, da MF Karin Nødgaard lagde vejen forbi.

03. december 2018

Daglig bevægelse fremmer skoleelevers sundhed, læring og trivsel. Men det kræver tålmodighed og mange gange en kulturændring at få bevægelsen godt integreret i skoledagen. Det kan de tale med om på Søndermarksskolen i Slagelse.
I forlængelse af skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse har skolen indført bevægelse i en række sammenhænge i løbet af skoledagen; fx i de boglige fag, i understøttende undervisning, via brain breaks og i frikvartererne.

- Vi er ikke danmarksmestre i bevægelse, men vi prioriterer det efter bedste evne, for vi ved, at bevægelse bidrager til at styrke børnenes faglige niveau og til at skabe variation i undervisningen. Og så er bevægelse med til at øge trivslen og børnenes motivation for at gå i skole, siger Henrik Hallig, skoleleder på Søndermarksskolen.

 

Folketingspolitiker oplevede bevægelse i praksis
Søndermarksskolen bød sammen med Dansk Skoleidræt folketingspolitiker Karin Nødgaard (DF) indenfor mandag den 3. december for med egne øjne at se, hvordan der arbejdes med bevægelse.


Karin Nødgaard er sit partis idrætsordfører, hun har selv en fortid som idrætslærer i folkeskolen, og så besidder hun en stor interesse i netop skolernes arbejde med at integrere mere idræt og bevægelse. Karin Nødgaards interesse for bevægelse i skolen og opbakning til Dansk Skoleidræts rolle på området har senest været stærkt medvirkende til, at Dansk Skoleidræt kom på finansloven for 2019.


Politikeren fik set en række forskellige eksempler på bevægelse i Søndermarksskolens hverdag. Det være sig Legepatruljer i frikvarteret, specialklassers brug af yoga som en måde at sikre ro og fordybelse i timerne, udendørs bogstavleg i understøttende undervisning i 3. klasse samt bevægelse i 9. klassernes matematiktime, hvor komplekse funktionsforeskrifter på vendespils-manér skulle parres med tilhørende grafer eller tabeller. Også årets bevægelsesjulekalender fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden fik debut, da 4. klasse åbnede decembers første låge, som indeholdt samarbejdsøvelsen ”Balancekost”.


- Det var spændende at se, hvordan Søndermarksskolen arbejder med bevægelse og elevinddragelse. Jeg kunne høre på personalet og de unge, at hverdagen med bevægelse i skolen er vigtig, og at området kan opprioriteres endnu mere. Det er også min erfaring fra min tid som lærer, at man opnår rigtig meget rent fagligt, hvis man prioriterer tid til bevægelse. Så jeg vil da opfordre både elever og personale til at huske at italesætte bevægelsen, siger Karin Nødgaard.


Skolereform opdelt i bidder

Skoleleder Henrik Hallig kunne fortælle, at skolereformen har været som en elefant, der skulle tages bidder af år for år. Og for to år siden var det bevægelsesdelen, som Søndermarksskolen for alvor fik sat højt på dagsordenen. Der er holdt kurser for personalet, uddannet to bevægelsesvejledere og i det hele taget arbejdet på at gøre bevægelse til en del af skolens kultur frem for et træls fremmedlegeme. Også åben-skole tankegangen vinder mere og mere indpas, så skolen eksempelvis har relationer til de lokale foreninger inden for tennis, atletik og volley.


- Mange gange starter nye initiativerne også i elevrådet, og elevrådet giver feedback på noget af det, der er sat i gang. Det giver os nogle gode svar i forhold til retningen, fortæller Henrik Hallig.


Elevrådsformand Benjamin Mrsa fra 9. klasse fik også lejlighed til at fortælle Karin Nødgaard om sit perspektiv på bevægelsen.


- Vi vil gerne have endnu mere bevægelse, for vi kan se, at det er godt. Det er en anderledes måde at samarbejde på i klassen, når vi fx har bevægelse i matematik. Når vi er fysiske, står vi op, og tackler problemerne sammen. Man føler sig mere involveret, og det giver god energi, siger Benjamin Mrsa.


Ikke to skoler med samme udfordringer

Forbindelsen mellem Søndermarksskolen og Karin Nødgaard er skabt af Dansk Skoleidræt, der løbende har kontakt til de fleste af landets skoler for at rådgive om og inspirere til god og meningsfuld bevægelse.


- Dansk Skoleidræt efteruddannede sidste skoleår to ud af tre danske skoler indenfor bevægelse. Der er ikke to skoler, der er ens eller som står med de samme udfordringer på området, men Dansk Skoleidræt har stor erfaring med at understøtte skolerne, uanset hvordan deres profil ser ud, og hvor deres behov ligger. I den sammenhæng er det interessant for os selv som organisation - og for politikere som Karin Nødgaard - at høre om skolernes udfordringer og succeser med bevægelse, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.