Styrk kommunens bevægelsesindsats på skolerne

På Bevægelse på Tværs-konferencen den 18. september får kommunale konsulenter ny viden og inspiration til arbejdet med at skabe mere bevægelse på skolerne. I år er der bl.a. mulighed for at høre om, hvordan et procesforløb på skolerne eller et samarbejde med den lokale kreds i Dansk Skoleidræt kan skabe bedre tilbud til gavn for flere børn i kommunen.

23. august 2018

Bevægelse på Tværs-konferencen

Hvornår:
Tirsdag den 18. september kl. 09.00-15.30
Hvor:
Hotel Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Pris:
Deltagerbetaling til konferencen 795,00 kr. + moms pr. person.
Spørgsmål:
Kontakt projektleder Anne Søndergaard 2973 9319 / ans@skoleidraet.dk

Samarbejde – med skoler og på tværs af forvaltninger – er en forudsætning for at, at kommunen bedst muligt kan hjælpe skolerne med at skabe skoledage fulde af bevægelse og idræt.
Ved Bevægelse på Tværs-konferencen den 18. september 2018  får deltagerne ny inspiration til netop at styrke det samarbejde.

Den primære målgruppe for konferencen er kommunale konsulenter fra fx skole-, børn og unge-, sundheds- og fritidsområdet, men også andre interessenter, der arbejder med bevægelse i skoledagen, er velkomne.

Flere end 80 deltagere fra mere end 30 kommuner over hele landet har allerede tilmeldt sig konferencen, der byder på en vekselvirkning mellem plenumoplæg, debatter, mindre workshops og netværk. Ved dagens workshops kan deltagerne bl.a. høre kommunale konsulenter fra Kolding Kommune dele deres erfaringer om at skabe et forpligtende og udbytterigt samarbejde mellem foreninger og skoler under overskrifter ”Når skolernes arbejde med bevægelse skal fra lille til stor klinge”, mens Randers kommunes konsulenter fortæller om at styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger.   

TILMELD DIG BEVÆGELSE PÅ TVÆRS-KONFERENCEN

Debat og ny viden
Der er også mulighed for at høre om Dansk Skoleidræts procesforløb, der sikrer, at det pædagogiske personale bliver klædt på til at inddrage mest muligt bevægelse i skoledagen. Eller man kan høre, hvordan et samarbejde mellem kommunen og Dansk Skoleidræts lokale kredse mange steder i landet har resulteret i flere kvalificerede idrætstilbud til skolerne. Samarbejdet gør det bl.a. lettere at koordinere og udbyde fx stævner og forårsfestivaler, hvor også lokale foreninger kan indgå.
I løbet af dagen vil der også være debat med deltagere fra bl.a. Danske Skoleelever, Skolelederforeningen og folketinget. Konferencen rundes af med, at deltagerne får den nyeste viden – fra forskning og praksis - omkring idræt og bevægelse i skoledagen.

LÆS MERE OM BEVÆGELSE PÅ TVÆRS-KONFERENCEN

Dagens program
Kl. 9.00 - 9.30: Ankomst, kaffe og brød
Kl. 9.30 - 9.45:  Velkomst ved Dansk Skoleidræt
Kl. 9.45 - 10.40: ”Debat på tværs” De fem deltagere i debatpanelet giver deres perspektiv på succeser og udfordringer i forhold til bevægelse i skoledagen. Deltagerne er: Sarah Gruszow Bærentzen, formand, Dansk Skoleelever 
Torben Møller Nielsen, skoleleder og medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse, Preben Hansen, lærer på Rantzausminde skole og næstfomand i Dansk Skoleidræt, Kenneth Muhs (V), borgmester, Nyborg Kommune
 og MF Annette Lind (S), undervisningsordfører.
Kl. 10.40-11.15: Tæt på panelet. Mød paneldeltagerne og stil uddybende spørgsmål.
11.15-12.00: Networking. Deltagerne møder hinanden og udveksler erfaringer faciliteret af Dansk Skoleidræt.
Kl. 12.00-13-00: Frokost.
Kl. 13.00-14.45. Oplæg og workshops. Vælg mellem fem oplæg, der alle har udgangspunkt i, hvordan skolerne bedst muligt understøttes i arbejdet med bevægelse i skoledagen set både fra kommune- og konsulentvinkel.
Kl. 14.45-15.25: Vidensoplæg. Få den nyeste viden og resultater omkring idræt og bevægelse i skoledagen. Hvad ved vi om, hvad der virker, hvad siger forskningen, og (ikke mindst) hvad siger de ude på skolerne? V. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent, Dansk Skoleidræt.
Kl. 15.25-15.30: Tak for i dag.