Styrket sammenhold med bevægelse i pauserne

I første halvdel af indeværende skoleår har samlet set 3470 elever været på kursus i aktive pauser hos Dansk Skoleidræt. De yder hver dag en kæmpe indsats for at sætte gang i frikvartererne for deres yngre kammerater.

16. december 2017

I skolegården er legepatruljerne i gang med de yngste. Der er nok store elever til, at alle får opmærksomhed. På sportspladsen dirigerer Magnus og hans Gameboosters-kolleger fra 9. klasse mellemtrinseleverne rundt i kapløb og stafetter.

 

Efter den første uge i august havde skolens mellemtrinselever ikke forestillet sig, at de skulle hænge på ryggen af de store elever fra 9. klasse. De blev kaldt små rollinger, og de ældste elever gad egentlig ikke projektet med skemalagt bevægelse fra starten.

 

Marie, Katrine og Helena fra sjette gemte sig på toiletterne, når det ringede ud til de store pauser efter frokosten.

 

- De store var sure, de var ikke forberedte, og de gad os ikke, siger Helena Jodie Byrne, der går i 5. klasse på Hindsholmskolen nær Kerteminde.

 

Fra starten af skoleåret valgte Hindsholmskolen, at pauseaktiviteterne skulle være for alle. De skulle foregå i nogle faste, skemalagte rammer, og udskolingseleverne skulle have ansvaret.

 

 

 

 

 

Sådan fik de aktive pauser på Hindshomskolen

  • Elevrådet ønskede mere bevægelse.
  • Skolebestyrelsen ønskede mere bevægelse.
  • Lærernes foreslog længere pauser.
  • Ledere og lærere blev enige om at sætte en time pr. uge af til hver af de tre tovholdere.
  • Lærere, ledere og 70 udskolingselever kom på kursus i aktive pauser med Dansk Skoleidræt.

 

 

 

Eleverne ønskede mere bevægelse 

 

Både på lærerværelset og i skolebestyrelsen var de enige i, at bevægelse skulle have mere opmærksomhed, så alt var egentlig klappet og klar, da alle skolens udskolingselever sammen med skolens lærere og ledere fyldte hallen på et kursus i aktive pauser med Dansk Skoleidræt.

 

- Oprindeligt kom ønsket fra eleverne selv via elevrådet, hvor de ønskede mere bevægelse. Vi har fra starten sagt, at der skal være en ramme om det store frikvarter, som er styret. Der er tre tovholder-lærere, der følger op og evaluerer udskolingseleverne, så de er forberedte og samtidig får trænet lederskab, siger Charlotte Kazhel, der er leder på skolen.

 

Fast skema for aktive pauser

 

Skolen fik omlagt timer og pauser, så der tre dage om ugen er en klokketime midt på dagen, hvor der er indlagt aktive pauser som en obligatorisk halv time.

 

Udskolingseleverne står på skift for aktiviteterne, som alle de yngre elever deltager i. Om onsdagen bliver alle 70 udskolingselever selv aktiveret af en af de tre tovholder-lærere. Så alle udskolingselever indgår nu i et fast skema med aktive pauser i løbet af en uge.

 

Efter en start med lidt brok og justeringer er alle børn nu ude i alle kroge af Hindsholmskolen. Legepatruljen, hvor 7. klasserne leger med indskolingen, og GameBoosters, som er 8. og 9. klasserne, der sætter gang i mellemtrinnet.

 

Også dem, der gemte sig indenfor i starten.

 

- Nu har de store mere styr på det og ved, hvad der skal ske, og det gør det sjovere, siger Katrine Danborg Sicko fra 5. klasse.

 

- Og vi kan godt mærke, at vi får brugt mere energi og får mere ro i hjernen. Og så siger vi også mere "hej" til hinanden på gangene og til morgensamlinger, siger hun.

 

 

 

 

 

Næsten 3500 på kurser i første halvår.

Dansk Skoleidræt har afholdt kurser i aktive pauser over hele landet:
83 kurser 
med 234 skoler
med 3470  elever
og 395 voksne.

 

 

 

Fedt at alle leger sammen

 

Magnus Ottesen, der går i 9. Klasse, har lige stå­et for aktiviteterne for eleverne på mellemtrin­net og slæbt rundt med dem på sportspladsen. Han er meget mere forberedt nu end i starten:

 

- Hvis jeg skulle vælge nu, ville jeg hellere ud og lege med børnene frem for at lumre indenfor.

 

Og hans GameBoosters-kollega Josefine Bak tilføjer:
- Man lærer at formulere sig på en måde, så de lytter til en. Det er fedt at se, at de små er med på det, vi har forberedt, og fedt at gå på en skole, hvor alle kan lege sammen, uden der er problemer. Det sker tit, at når vi deler dem tilfældigt op, så er der nogle vennepar, der bli­ver splittet, men når legen kommer i gang, så glemmer de det hurtigt, og de er jo stadig sammen med nogen, de kender. 

 

 

 

De aktive pauser er skemalagt på Hindsholmskolen. Udskolingseleverne planlægger og står for aktiviteterne i de store pauser. Om onsdagen bliver de så selv aktiveret af en lærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Et boost til både puls og trivsel - Se mere om aktive pauser her: