Sunde Børn Bevæger Skolen


10. marts 2015

Kun knap halvdelen af lærerne mener, at de 45 minutters daglig bevægelse er blevet vel integreret på deres skole. Det viser en undersøgelse blandt mere end 1000 lærere, som Dansk Skoleidræt har foretaget. Det fortæller, at det er en udfordring for skolerne at få fysisk aktivitet integreret som en fast del af skoleskemaet. Det er især vanskeligt at få bevægelsen kombineret med de boglige fag. Her svarer hele 57 pct. af de adspurgte lærere nemlig, at de føler sig særligt udfordret.  

Nyt projektprogram skal hjælpe bevægelsen på vej
Den 1. januar 2015 blev et nyt stort femårigt samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden skudt i gang. Der er tale om et projektprogram med navnet Sunde Børn Bevæger Skolen, som TrygFonden støtter med 50 mio. kr. over de næste fem år. Projektprogrammet består af seks forskellige indsatser: Sæt Skolen i Bevægelse, Gåbus, Skolegårdsakademiet, Styr på Sundheden, Skolernes Motionsdag og Skolesport. De seks indsatser udgør tilsammen en pallette, som skolerne kan bruge til iværksætte idræts- og bevægelsesinitiativer, der er skræddersyet til alle skolens forskellige arenaer, formål og klassetrin. Samarbejdet mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt skal dermed sikre, at skolerne ikke ender med at hænge fast i startblokken, men kommer godt fra start og får mere bevægelse ind i løbet af hele skoledagen.

Udover at bistå skolerne med en succesfuld implementering af de 45 minutters daglig bevægelse er det også målet, at projektprogrammet skal understøtte Sundhedsstyrelsens budskab om, at alle børn og unge skal bevæge sig 60 minutter om dagen og bidrage til at nå de nationale mål for sundhed.
- Med Sunde Børn Bevæger Skolen vil TrygFonden gerne bidrage til, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner, så de lever længere og får den bedst mulige livskvalitet, siger områdechef i TrygFonden Mette Meldgaard.

Inspiration til god praksis
Helt konkret kan skolerne gennem projektprogrammet hente praktisk anvendelige redskaber til at få mere bevægelse ind i de boglige fag med Sæt Skolen i Bevægelse. De kan få input til, hvordan de hjælper eleverne med at komme aktivt til skole med Gåbus, og hvordan de får gang i mere aktive frikvarterer med Skolegårdsakademiet. Der er også masser af inspiration at hente til den obligatoriske sundhedsundervisning gennem projektet Styr på Sundheden - og ikke mindst til idrætsfaget med bl.a. materialer fra Skolernes Motionsdag. Endelig kan skolerne også etablere bevægelsestilbud for særligt de idrætsusikre elever i den understøttende undervisning eller efter skoletid med Skolesport.

Udnyt momentum
Ifølge generalsekretær Niels Grinderslev så er det vigtigt, at skolerne udnytter det momentum, der er nu, hvor reformen er ny.
- Eleverne har set frem til en mere varieret skoledag, hvor bevægelsen netop er et af de meget vigtige elementer, der skal sikre, at skoledagen ikke bare bliver mere af det samme, siger Niels Grinderslev.
Han anerkender, at det kan være en udfordring at få de ældste elever med. Især på de skoler, hvor bevægelse primært har været forbeholdt idrætsundervisningen, er det en stor forandring for både lærere og elever.
- Det er vigtigt, at aktiviteterne med bevægelse giver mening. Hvis fysisk aktivitet i skolen reduceres til en løbetur ud til flagstangen og tilbage igen, så mister eleverne motivationen. Derfor skal bevægelsen tages alvorligt, og det er vigtigt, at lærere og pædagoger får den nødvendige hjælp i form af konkret inspiration, der virker i praksis, siger Niels Grinderslev.