Sundhedsstyrelsen: Styrk motion og bevægelse i skolen

Fysisk aktivitet har stor betydning for børn og unges sundhed, og gode vaner grundlægges i barndommen. Derfor fokuserer Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til kommunerne også på at styrke indsatsen i grundskolen. Bl.a. ved at henvise til Dansk Skoleidræt, der har tilbud til bevægelse i hele skoledagen.

20. april 2018

”Fremme af motion og bevægelse i skolen”, ”Aktiv bevægelseskultur i kommunens institutioner”, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet i kommunens institutioner”, ”Undervisning om fysisk aktivitet i skolen” og ”Skoler deltager i landsdækkende kampagner til fremme af fysisk aktivitet.” 
 

Det er bare et udpluk af de anbefalinger, der indgår i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet, som udkommer fredag den 20. april. Forebyggelsespakkerne er en række publikationer om udvalgte sundhedsfaktorer, og målet med pakkerne er at hjælpe kommunerne i forhold til at løse deres opgave med sundhedsfremme og forebyggelse.
  

Kommuner og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse er ifølge Sundhedsloven kommunernes ansvar, men loven beskriver ikke mere konkret, hvordan den opgave skal løftes. Det sker nu med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

De 11 forebyggelsespakker beskriver indsatser overfor bl.a. alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, rygning og andre faktorer, der har stor betydning for sundheden.

Forebyggelsespakkerne fremhæver både de menneskelige og samfundsmæssige gevinster ved at højne danskernes sundhed, ligesom pakkerne sort på hvidt dokumenterer, hvordan fx fysisk inaktivitet resulterer i flere hospitalsindlæggelser og tabte leveår.

 

Brug Dansk Skoleidræt

Pakkerne rummer en række faglige anbefalinger, og der henvises til konkrete samarbejdspartnere, materialer og projekter. I pakken om fysisk aktivitet fremhæves Dansk Skoleidræt som samarbejdspartner og organisationens projekter, fx programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, der er et samarbejde med TrygFonden, men der peges også på Dansk Skoleidræts temahæfte om skole-forenings-samarbejdet.   

 

- Vi glæder os over, at Sundhedsstyrelsen vælger at fremhæve Dansk Skoleidræt, vores projekter og formidlingsindsatser som inspiration til, hvordan kommunerne kan styrke arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Vi rådgiver og samarbejder allerede med en række af landets kommuner om at skabe aktive skoledage og glæder os til at samarbejde med endnu flere, siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Neerfeldt.

 

LÆS MERE OM DANSK SKOLEIDRÆTS TILBUD TIL BEVÆGELSE I HELE SKOLEDAGEN  

 

I programmet Sunde Børn Bevæger Skolen er der tilbud til bevægelse i hele skoledagen.

 

I anbefalingen om at fremme motion og bevægelse i skolen hedder det bl.a., at ”skolen sikrer, at undervisningstiden tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Sigtet er at fremme sundhed og trivsel og at understøtte læring i skolens fag. Det kan fx finde sted i korte aktive pauser, integreret i undervisningen, i idrætsundervisningen, i frikvarterer, ved aktiv transport i skoletiden og som decideret fysisk træning. Som en del af den åbne skole kan skolerne samarbejde med idrætsforeningerne om at få mere bevægelse ind i skoledagen.”

  

Dansk Skoleidræt og TrygFondens program Sunde Børn Bevæger Skolen har netop en helhedsorienteret tilgang med tilbud til hele skoledagen – fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til bevægelse i de boglige fag, i frikvarterer, idræt og som tilbud til den understøttende undervisning.
 

Styrk danskernes sundhed
Og der er behov for, at kommunerne prioriterer forebyggelse. Ifølge den seneste store kortlægning af danskernes sundhed, Den Nationale Sundhedsprofil, der netop er offentliggjort, går det nemlig tilbage med sundhedsvanerne. Sundhedsprofilen viser også, at der er stor ulighed i sundhed, sådan at danskere med længere uddannelser lever længere og bliver mindre syge. Også her er spiller indsatsen i skolen en vigtig rolle, fordi man i skolen når alle danske børn og unge. Uanset forældrenes uddannelsesmæssige og økonomiske situation.  

 

- Skolen er en utrolig vigtig arena, fordi vi her kan give alle børn – uanset baggrund og forudsætninger - gode oplevelser med idræt, leg og bevægelse. Den samfundsopgave er vi med til at løfte, og vi er glade for, at Sundhedsstyrelsen også anerkender det, siger generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt. 

 

LÆS FOREBYGGELSESPAKKEN OM FYSISK AKTIVITET