Teenagere får ansvar for at skabe fysisk aktivitet i skolen

Dansk Skoleidræt er på vej med et treårigt innovationsprojekt kaldet KreaKtive Unge, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Her skal de ældste elever på banen for at skabe meningsfuld fysisk aktivitet for sig selv og landets øvrige unge.

08. december 2020

Jo ældre eleverne er, jo mindre bevægelse har de i skolen. Det viser stort set alle undersøgelser. Senest har Dansk Skoleidræts undersøgelse ”Bevægelse i skoledagen 2020” vist, at 68 % af alle landets grundskoler inddrager bevægelse i de boglige fag og den fag-faglige undervisning minimum 1-2 gange om ugen i indskolingen. Dette tal er 65 % på mellemtrinnet og 42 % i udskolingen. Overbygningen er altså en målgruppe, der har alt for stillesiddende undervisning, og det er for mange skoler svært at give de ældre elever de 45 minutters daglig bevægelse. Det vil Dansk Skoleidræt lave om på, og med en støtte på 2.899.372 kr. fra Novo Nordisk Fonden er det treårige innovationsprojekt KreaKtive Unge nu på vej.

Eleverne som centrale medskabere
Med metoder som medbestemmelse og innovativ tankegang skal projektet være med til at løfte udfordringen med stillesiddende udskolingselever og øge elevernes motivation for fysisk aktivitet i skoletiden. I KreaKtive Unge bliver eleverne centrale medskabere, når der udvikles aktivitetsforslag samt et undervisningskoncept til det tværgående tema "Innovation og entreprenørskab".

- Vi skal turde tænke i andre baner, og vi skal i øjenhøjde med de unge, hvis vi skal komme den stillesiddende adfærd blandt udskolingselever til livs. Derfor vil eleverne i KreaKtive Unge blive opfattet som eksperter. De bliver centrale for at finde løsninger på, hvad der motiverer dem til fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, siger udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt, Lise Sohl Jeppesen.

Fakta om KreaKtive Unge

• KreaKtive Unge er et treårigt innovationsprojekt støttet af Novo Nordisk Fonden.

• Projektet har fået titlen KreaKtive Unge, da udskolingseleverne skal være kreative og aktive med kroppen på samme tid.

• I projektet skal der udvikles aktivitetsforslag samt et undervisningskoncept til det tværgående tema "Innovation og entreprenørskab" for at mindske udskolingselevernes stillesiddende adfærd.

• Eleverne bliver centrale medskabere, når de sammen med deres lærere skal udvikle aktivitetsforslag, der på sigt skal udbredes til mange andre skoler i hele landet.

• I projektets udviklingsfase får eleverne gennem workshops redskaber til, hvordan de omsætter idéer til realiserbar virkelighed.

• Forskellige interessenter og fagfolk bliver tilknyttet projektet, og skal bl.a. ud fra deres viden om innovation og fysisk aktivitet udfordre eleverne på deres kreativitet og idéer.

• Interessenter, der skal medvirke i projektet:
GAME, Spejderne, Danske Skoleelever og Active Living.


Fra idé til virkelighed

I projektets udviklingsfase skal elever fra fire forskellige skoler med hjælp fra deres lærere udvikle aktivitetsforslag, der på sigt skal udbredes til mange andre skoler i hele landet. Eleverne får bl.a. gennem workshops redskaber til, hvordan de omsætter idéer til realiserbar virkelighed, og de vil med hjælp fra interessenter og fagfolk, der har viden om innovation og fysisk aktivitet blive udfordret på deres kreativitet og idéer.

- Vi tror på, at hvis eleverne får en aktiv rolle i projektet, hvor de selv skal tage ansvar for deres bevægelse, så bliver de også meget mere bevidste om deres egen adfærd. Det er vigtigt, at kropslig dannelse på den måde får lov til at fylde i projektet, hvis vi skal lykkes med at mindske den stillesiddende adfærd, siger Lise Sohl Jeppesen.

Aktivitetsforslagene, som eleverne skal udvikle, tager udgangspunkt i deres egne erfaringer og oplevelser med bevægelse, men eleverne kan også blive bedt om at løse en konkret case, hvor de eksempelvis skal finde på aktiviteter til frikvarterer, hvor de får pulsen op i 10 minutter.
Fælles for alle forslag er, at de skal øge den fysiske aktivitet, være sjove og motiverende og i sidste ende fungere som et lettilgængeligt undervisningskoncept for lærerne. I projektet skal der udover aktivitetsforslag udvikles undervisningsmateriale og lærervejledninger, der kan understøtte lærerne i at skabe en rød tråd i arbejdet med bevægelse.

I alt vil cirka 200 udskolingselever fra forskellige klasser og skoler blive en del af projektet i løbet af de tre år.