Temauge om sundhed og bevægelse? Hjælpen er nær!


14. august 2017

Dansk Skoleidræt har åbnet temaugen.dk. Her er der gratis adgang til et unikt planlægningsværktøj, hvor man kan hente inspiration til den næste temauge i en række færdige forløb om sundhed og bevægelse.

En lang række af landets skoler har traditionelt temauge om sundhed og bevægelse i uge 41. På den måde får de varmet godt og grundigt op til en af årets helt store festdage; Skolernes Motionsdag fredag før efterårsferien.

Det kan dog være svært at genopfinde en temauge om sundhed og bevægelse år efter år, og derfor er Dansk Skoleidræt nu klar med et helt nyt temauge-univers, der indeholder en lang række gode forløb og materialer, der kan bringes i spil i en spændende og inspirerende temauge. Materialet kan enten stå alene, eller det kan supplere de forløb, hver enkelt skole allerede måtte have i støbeskeen i uge 41 – eller hvornår man ellers i løbet af skoleåret vælger at lægge temauger om sundhed og bevægelse.

Temaugen tager udgangspunkt i materiale fra Dansk Skoleidræt og TrygFondens program Sunde Børn Bevæger Skolen. Målet med materialet er, at eleverne får brugt deres fantasi, oplevet fællesskabet og opnår forståelsen til at tage vare på deres egen sundhed, særligt i forhold til at leve et aktivt liv, både i skolen og i deres fritid.

Temaugen.dk rummer et planlægningsværktøj, som giver overblik over og struktur på ugen, ligesom det giver konkrete forslag til en masse aktiviteter, forløb og værksteder, som er beskrevet og har færdige arbejdsark, klar til print. Materialet er lavet i samråd med en række lærere og pædagoger. 

Kom hurtigt i gang
Start med at orientere dig på temaugen.dk. Her kan du eller skolens temauge-ansvarlige registrere en profil for jeres skole.

Profilen vil samtidig fungere som tilmelding for skoleåret 2017-18, og I vil få:

  • Adgang til alle elektroniske inspirationsmaterialer – beskrivelser og arbejdsark
  • Adgang til den elektroniske planlægger af ugen
  • Tilsendt dette års temauge-materiale (så længe lager haves). Materialet består af en farvestrålende flagsnor og postkort til dig og dine kollegaer omkring temaugen. Begge dele kan bruges til at synliggøre ugen på skolen og blandt dine kollegaer.

For at du kan få et indtryk af de mange temauge-forløb, som ligger i planlægningsværktøjet, kan du her se en pdf af forløbet ”Timedans”. Bemærk at denne version ikke indeholder de arbejdsark, som medfølger, når man tilgår materialet via planlægningsværktøjet.

Besøg temaugen.dk og læs meget mere om, hvordan I kan få en håndsrækning til jeres næste temauge om sundhed og bevægelse.

”Temauge - sundhed og bevægelse” er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.Når I er oprettet som skole, kan I begynde at bruge online planlæggeren.