Undersøgelse: Skolerne fastholder motionsdag trods Covid-19

En undersøgelse fra Dansk Skoleidræt viser, at langt de fleste skoler arrangerer Skolernes Motionsdag i år. Det sker i coronavenlige og klasseopdelte udgaver, hvor der typisk er fokus på fællesskabsfremmende aktiviteter i en ellers afstandspræget hverdag.

06. oktober 2020

Skolernes Motionsdag fredag den 9. oktober bliver også i år en fest for idræt, bevægelse og fællesskab. Den traditionsrige dag, der er verdens største motionsevent for skolebørn, er ligesom alt andet i samfundet berørt af Covid-19 pandemien, men landets skoler holder i stort omfang fast i, at dagen skal afvikles.

Det viser en undersøgelse foretaget af Dansk Skoleidræt fra den 22. - 29. september, som 877 skoler har deltaget i. Her tilkendegiver 78 % af skolerne, at de afvikler dagen, 11 % afvikler ikke dagen, 7 % har ikke besluttet sig, mens 4 % svarer, at det er op til den enkelte klasse, om man afvikler Skolernes Motionsdag.


Meldingerne tyder samtidig på, at det som følge af Covid-19 bliver nytænkte udgaver af motionsdagen, som skal sende eleverne godt på efterårsferie. Hvor der som regel er store fælles skolearrangementer på programmet, byder motionsdagen i år typisk på mange små arrangementer, hvor man klassevis eller på årgange får sig en aktiv oplevelse.


Dansk Skoleidræt står bag Skolernes Motionsdag, og her glæder generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt sig over, at så mange skoler prioriterer dagen og har fundet frem til gode lokale løsninger.


- I år er Skolernes Motionsdag måske vigtigere end nogensinde. Afstand er jo ikke lig med stilstand, og eleverne har brug for en aktiv dag med god energi, som i en svær tid kan styrke klassens trivsel og minde os alle om, hvor skønt det er at få rørt sig og være sammen om en aktivitet, siger Bjørn Friis Neerfeldt.


Aktivitetsløb med verdensmål
I undersøgelsen tilkendegiver 85 % af skolerne, at de ændrer aktiviteterne på Skolernes Motionsdag som følge af Covid-19 restriktionerne. Der er altså stort fokus på at kunne leve op til retningslinjerne.


- Det er glædeligt at se den store kreativitet ude på skolerne. Motionsdagen kræver mere planlægning i år, men skolerne udviser stor ansvarlighed, og de har alle forudsætninger for at leve op til de gældende retningslinjer. De er fx allerede vant til at dele eleverne op i mindre grupper, så den øvelse har helt styr på at gentage på Skolernes Motionsdag, siger Bjørn Friis Neerfeldt, som dog også er opmærksom på skoler, der på grund af Covid-19 ikke kan gennemføre.


- Det er naturligvis forståeligt, at nogle skoler har svært ved at få det til at hænge sammen. De lokale pladsforhold kan nogle steder være udfordrede, når eleverne skal spredes mere, eller hvis man fx er vant til at tage til en lokation, hvor mange skoler afholder dagen, siger Bjørn Friis Neerfeldt.  


Dansk Skoleidræt har i år udviklet inspirationsmateriale til, hvordan skolerne kan afvikle motionsdagen forsvarligt. Der er således udgivet en opvarmningsdans, der kan afvikles med afstand, og et aktivitetsløb, hvor eleverne ud fra temaet ”Verdensmål i bevægelse” kommer rundt til forskellige poster, der knytter sig til problemstillinger omkring verdensmålene. Aktivitetsløbet lægger op til forskudte starttidspunkter og en opdeling af eleverne i mindre grupper.


--- 


Fakta om Skolernes Motionsdag

  • Skolernes Motionsdag blev stiftet i 1982 som "De Fynske Skolers Motionsløb" af en gruppe idrætslærere i Dansk Skoleidræts daværende amtsudvalg på Fyn. Første år deltog mere end 55.000 elever i løbet.
  • Begivenheden bredte sig allerede året efter til resten af landet og blev omdøbt til ”Skolernes Motionsløb”.
  • I begyndelsen var det udelukkende en dag med løb, men motionsaktiviteterne udviklede sig rundt om på skolerne, og i 1993 blev dagen omdøbt til "Skolernes Motionsdag".
  • Tal fra 2018 viser, at 96 procent af Danmarks folke-, fri-, privat- og specialskoler deltager i Skolernes Motionsdag med knap 650.000 aktive elever. Det gør begivenheden til verdens største motionsevent for skolebørn - og oveni tallet kan lægges flere efterskoler, gymnasier og erhvervsskoler samt et ikke opgjort antal daginstitutioner.
  • På siden Skolernesmotionsdag.dk findes årets officielle opvarmningsdans, diplomer, gode råd ift. Corona og meget mere.


--- 


Fakta om Dansk Skoleidræt

  • Er en landsdækkende non-profit idrætsorganisation stiftet i 1946, som er forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen.
  • Har som overordnet mål at fremme læring og trivsel gennem idræt og bevægelse for alle elever i skolen.
  • Udbyder bl.a. kurser og kompetenceforløb i bevægelse til skolens undervisere og fremstiller undervisningsmaterialer.
  • Læs mere på www.skoleidraet.dk

Se hele pressemeddelelsen inkl. detaljer om undersøgelsen.