Værsgo': Førstehjælp til bevægelsesaktiviteter med afstand

I dag er projektet "Aktivitet med afstand" skudt i gang. Vi har nemlig udsendt den første online aktivitetspakke med øvelser og bevægelsesaktiviteter, der alle kan udføres under de nuværende forhold i skolen. Læs mere om hvad projektet indeholder, og hvordan du får del i de gratis tilbud her.

17. august 2020

Om Aktivitet med afstand

  • Projektet løber fra uge 34 til og med uge 44.
  • I løbet af projektet vil der blive sendt 10 ugentlige aktivitetspakker med forslag til bevægelsesaktiviteter med afstand ud på mail til alle, der er tilmeldt ”Ugens Øvelse”.
  • Materialerne i projektet udvikles løbende på baggrund af kontakt til skoler og ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger med henblik på at skabe praksisnær og aktuelt indhold.
  • Alle skoler med Legepatruljer har i projektperioden mulighed for at booke et onlinemøde, hvor skolens Legepatrulje-elever klædes på til at kunne aktivere deres yngre skolekammerater under gældende forhold.
  • Tilmeld dig nyhedsbrevet med aktivitetspakken her.
  • Læs mere om webinarer her.
  • Book et onlinemøde til skolens Legepatrulje her.
  • Aktivitet med afstand er udviklet af Dansk Skoleidræt og støttet af Nordea-fonden.

Bevægelse må ikke gå tabt i den nye skoledag, der er præget af begrænsninger og restriktioner. Det aktive element skaber nemlig et frirum til gavn for trivsel og motivation, og derfor er Nordea-Fonden og Dansk Skoleidræt gået sammen om projektet ”Aktivitet med afstand”, som blev skudt i gang i dag.


Let tilgængelige aktivitetspakker

Aktivitet med afstand er sat sammen af flere forskellige tilbud. Det bærende element i projektet består af en online aktivitetspakke, der sendes ud hver mandag på mail. Første pakke blev sendt ud i dag og sidste udsendelse bliver mandag den 26. oktober. Pakken sammensættes forskelligt fra uge til uge, og kan fx indeholde forslag til udendørs bevægelsesaktiviteter, øvelser målrettet dansk og matematik eller konkrete forslag til idrætsundervisningen. Alt har fokus på samvær med afstand, succesoplevelser med kroppen, elevernes medbestemmelse og relationer.


Alle aktivitetspakker er udviklet på baggrund af tæt kontakt med skoler og interessenter, så indholdet bliver så relevant og praksisnært som muligt. Aktivitetspakkerne udvikles ugen op til udsendelse, så de imødekommer de mest aktuelle udfordringer ud fra de gældende retningslinjer. Hvis der fx i nogle kommuner igen kommer hjemmeundervisning, vil disse kunne forvente at få inspiration til netop dette.

- Formålet med projektet er at give eleverne en varieret skoledag med et frirum fra regler og stramme tøjler, hvor de stadigvæk er aktive og i bevægelse hver eneste skoledag. Det pædagogiske personale er pressede, og derfor ønsker vi at gøre det så nemt som muligt at have fysisk aktivitet med i den forandrede skoledag. De skal ikke selv tilpasse øvelser eller tjekke op på anbefalinger. De skal bare åbne deres mail og gå i gang, siger Lise Sohl Jeppesen, der er udviklingskonsulent ved Dansk Skoleidræt.

Meld dig til den ugentlige aktivitetspakke her


En hjælpende hånd til Legepatruljer

Hvert år uddanner Dansk Skoleidræt mere end 3000 Legepatrulje-elever fra mere end 200 skoler. Har I Legepatrulje på jeres skole, kan I få jeres helt eget lokale, online rådgivningsmøde, hvor eleverne motiveres og kan drøfte, hvordan de fortsat kan aktivere deres yngre skolekammerater under de nuværende omstændigheder med indspark fra Dansk Skoleidræts legepatruljeinstruktører. En tovholderlærer deltager også i mødet, så mødet forankres i fælleskab med den lokale Legepatrulje. På den måde sikres Legepatruljens virke og bidrag til fællesskab og trivsel i skolegården fortsat trods afstand. Tilbuddet om onlinemøderne løber til og med uge 44, så få booket, inden det er for sent.

Læs mere om onlinemøderne her


Gratis webinarer gennem hele projektperioden

Som en del af Aktivitet med afstand afholder Dansk Skoleidræt løbende webinarer med forskellige fokus, der alle understøtter og motiverer til bevægelse. Her kan I som lærere og pædagoger interagere med Dansk Skoleidræt og stille alle de spørgsmål, I må have vedrørende bevægelse, idrætsfaget og retningslinjerne hertil.

Se listen over alle webinarer her


Under åben himmel
En stor del af inspirationsmaterialet i Aktivitet med afstand er centreret om udendørs bevægelsesaktiviteter. Den friske luft og åbne himmel er et tiltrængt alternativ til de små klasselokaler.
- Eleverne har brug for at komme ud i det fri og bevæge sig i løbet af skoledagen. Den tunge luft i klasserne, hvor pladsbegrænsninger gør det svært for dem at bevæge sig frit, er totalt drænende. Der skal lidt fut i fejemøget for at løsne op indimellem. Det er ikke bare en nice to-ting. Det er nødvendigt for børnenes trivsel, og derfor er det så vigtigt, at lærere og pædagoger husker den del, siger Lise Sohl Jeppesen.