Vibeskolen nomineret til international bevægelsespris

Mange skoler har svært ved at skabe gode strukturer, der sikrer en varieret skoledag med idræt og bevægelse. Men gode erfaringer findes og de inspirerende bedrifter og forbilledlige tilgange til bevægelse i skolen skal belønnes og deles med omverdenen. Vibeskolen i Ullerslev og Aunslev har med et imponerende bevægelsesfokus gjort sig fortjent til en særlig hyldest. Derfor er de i år blevet indstillet til #BeActive Award i kategorien ”Education”.

17. september 2019

#BeActive Awards er en central del af European Week of Sport (EWOS), der forløber fra den 23.-30. september. Prisuddelingen har til hensigt at hædre dem, der gør en særlig indsats for bevægelse, og som ansvarlig for den danske indstilling har Dansk Skoleidræt fornøjelsen af at nominere Vibeskolen i Ullerslev og Aunslev. Årsagerne til at netop Vibeskolen fremhæves for deres indsats er mange. Skolen er en helt almindelig folkeskole, der som mange andre kæmper med fysiske rammer, der har set bedre dage. Alligevel har Vibeskolen formået at skabe en stærk kultur for bevægelse i løbet af hele skoledagen gennem målrettet ledelsesengagement, motiverede medarbejdere og mange års dedikeret arbejde for sagen.

Om #BeActive Awards

  • #BeActive Awards er en del af den EU-finansierede European Week of Sport (EWOS).
  • I Danmark er International Sport and Culture Association (ISCA) udvalgt af Kulturministeriet til at koordinere EWOS.
  • Awarden er skabt for at fremhæve enestående arbejde og dedikation, der på lokal plan promoverer sport og fysisk aktivitet.
  • #BeActive Award Education har til hensigt at sætte spot på en uddannelseskontekst, der demonstrerer konkrete måder, børn kan motiveres til at være aktive på under helt almindelige skoleforhold.
  • Læs mere om Vibeskolens nominering på EWOS’ hjemmeside.


En visionær ledelse

Ledelsen på Vibeskolen har en gennemtænkt og seriøs tilgang til bevægelse, og de formår at motivere deres medarbejdere og skabe struktur, der fører til kultur.
- På Vibeskolen ser vi et fantastisk eksempel på, hvad der sker, når ledelsen går forrest og systematisk sætter bevægelse på skolens dagsorden. Der er taget klare beslutninger på området og udviklet en bevægelsespolitik, der tydeliggør, hvordan og hvorfor skolen arbejder med fysisk aktivitet. Ledelsen følger deres strategier til dørs bl.a. ved selv at indlægge bevægelsespauser på personalemøder og ved jævnligt at sende deres medarbejdere til konferencer og netværksmøder. Det er et enormt vigtigt signal at sende, siger Dansk Skoleidræts generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt.

Vibeskolens strukturelle tiltag ses bl.a. ved, at der i samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledelse udfærdiges tydelige handleplaner for fysisk aktivitet hvert andet år, og at der fastlægges en række bevægelsestemaer i medarbejdergruppen. Skoleleder på Vibeskolen, Karen Rasmussen, giver medarbejderne en stor del af æren for, at bevægelsen er blevet forankret i praksis.
- Det er vores medarbejdere, der er eksponenter for vores fokus på bevægelse og fysisk aktivitet. Det er dem, der hver dag har det som en særlig opgave, og de har været med til at gøre bevægelse til en del af Vibeskolens DNA, siger hun.


Fokuserede indsatsområder

Bevægelse integreret i de boglige fag og fokus på motorisk udfordrede børn er vigtige omdrejningspunkter for Vibeskolens arbejde med fysisk aktivitet. På skolen er der desuden sat stærkt ind på at skabe gode muligheder for fysisk aktivitet frikvartererne. Sammen med lokale idrætsforeninger har Vibeskolen søgt midler til at forbedre skolens udendørs bevægelsesfaciliteter, og pausernes varighed og placering i løbet af skoledagen er tilpasset til børnenes aktivitetsbehov, og så sikrer en ”frisk luft”-regel at alle børn kommer ud i frikvarterne og at klasselokalerne udluftes imens.

Eleverne spiller en aktiv, deltagende rolle i skolens arbejde med bevægelse. De anses ikke som passive modtagere, men som en ressource. Arbejdet med at skabe rollemodeller og ansvarsbevidste elever er en central del af den måde, Vibeskolen arbejder med fysisk aktivitet på. Fx laver elever fra 6. klasse aktiviteter for indskolingseleverne i frikvarterne som en del af skolens Legepatrulje, og elever fra 7.-9. klasse uddannes i valgfag som junioridrætsledere, så de får kompetencer til at kunne planlægge, formidle og undervise. Det er egenskaber, der ikke kun kommer deres yngre skolekammerater til gavn, men som også kan anvendes uden for skoletiden fx som ungdomstrænere i en forening eller i et fritidsjob.


Nominering er en anerkendelse

Den særlige udmærkelse vækker stor glæde og stolthed hos Vibeskolen, der ikke forud for nomineringen havde set sig selv som en forgangsskole.
- Egentlig går vi ikke rundt i hverdagen og synes, at vi gør noget særligt. Det er bare en del af den måde, vi er skole på. Det er klart, at vi bliver lidt ydmyge, når vi nomineres til en sådan pris. Vi stiller os selv spørgsmålet, om vi nu også har fortjent det. Men når andre kan se det og får øje på det, så er det nok fordi, vi har fortjent det. Men det forpligter også, og der er ingen tvivl om, at en sådan pris er med til at bibeholde motivationen til både at have fokus på børnenes fysiske aktivitet, når de er i skolen, men også at motivere vores børn til at være fysisk aktive efter skoletid og i transport til og fra skole, siger Karen Rasmussen.


Dansk Skoleidræt er glade for at spille en rolle i Vibeskolens hyldest, og er desuden beærede over, at få tildelt det store ansvar, det er, at finde frem til Danmarks eneste indstilling i én af kun tre kategorier.
- Det er en stor anerkendelse af vores position i den danske skoleverden. Vi er helt ude på gulvet og har en finger på pulsen i praksis, så vi har et stort kendskab til hvad og hvem, der rør sig. Derfor er vi enige i ISCAs betragtning om vores unikke indsigt på området, men ikke desto mindre taknemmelige for opgaven, siger Bjørn Friis Neerfeldt.
Han ser Vibeskolens systematiserede og passionerede indsats som en inspirerende fortælling om, hvordan man som ledelse kan igangsætte strukturelle tiltag for at understøtte en skoledag i bevægelse.


Vibeskolen kan nu i spænding vente på, at vinderne annonceres til den officielle #BeActive Awards-cermoni i Budapest den 18. oktober. Sidste år vandt Jyränkö-skolen fra Finland for at nytænke skoleskemaet, så længerevarende pauser blev indlagt midt på dagen med henblik på at få flere børn til at deltage i bevægelsesaktiviteter.


Opdatering den 25. september: Vibeskolen blev desværre ikke udtaget til finalerne i Budapest.