Virtuelt repræsentantskabsmøde med jubilæum og kampvalg

Dansk Skoleidræts øverste organ markerede organisationens 75-års jubilæum på et møde, hvor også corona-udfordringer, politisk medvind og et kampvalg fyldte dagsordenen.

23. april 2021

"For Skoleidræt - det er sag'n. Vi jubilæum har. Vi taler idræt hele dag'n og råber højt hurra."


Den 28. september kan Dansk Skoleidræt fejre 75-års jubilæum, og de planlagte markeringer af den runde dag startede ved årets repræsentantskabsmøde fredag den 23. april, hvor en jubilæumssang udarbejdet af lærerorkestret ved Ikast Østre Skole fik store smil og Dannebrogsflag frem bag skærmene ude i det ganske danske land. Der er formentlig allerede dømt ørehænger, for selvfølgelig er ”skoleidræt bare sag’n”, som det lød i omkvædet.

Dansk Skoleidræt er gået ind i et jubilæumsår. Klik her for at gå til siden, hvor vi løbende informerer om jubilæumsaktiviteter.


Det var på alle måder et anderledes repræsentantskabsmøde. På grund af de fortsatte corona-restriktioner og forsamlingsforbud var det årlige møde i organisationens øverste organ nemlig virtuelt. Små 50 stemmeberettigede fra bl.a. organisationens 15 kredsforeninger, samt en række gæster og administrative medarbejdere tog dog onlineudfordringen i stiv arm.


Til en jubilæumsmarkering hører naturligvis en jubilæumstale, og her kunne formand Finn Kristensen berette om, at allerede fra etableringen i 1946 var det med fokus på idræt for alle elever – eller legemsøvelser som det hed dengang. Et fokus som den dag i dag gennemsyrer Dansk Skoleidræts virke.


Det startede med, at en lærer fra København, Povl Jørgensen, i 1945 blev inviteret til Sverige for at overvære de såkaldte Høsttävlinger – en landsdækkende turnering for skoleelever, som var medlem af det svenske Skoleidrottsförbundet. Povl Jørgensen blev så begejstret, at han ved hjemkomsten til Danmark overbeviste de danske lærere, der gjorde en indsats for den frivillige idræt, om, at de skulle slå sig sammen i et skoleidrætsforbund. Sådan blev ”Landsudvalget for Skoleidræt” til, og allerede året efter kom oprettelsen af organisationen amtsudvalg, som i dag kendes som kredsforeningerne.

Corona-udfordringer og politisk opbakning
I Finn Kristensens formandsberetning blev der sprunget frem til nutiden, og der kunne i den grad berettes om et vildt år 2020. Idræt og bevægelse i skolen har langt hen ad vejen foregået bag en skærm på grund af corona-situationen. Turneringer og stævner måtte aflyses, men nye aktiviteter piblede frem i det nye onlineformat, så organisationen trods en pandemi fik bevæget landets skoleelever i en tid, hvor mange af ungernes idrætstilbud ellers måtte lukke ned. Og på samme vis blev en stor del af kursusaktiviteterne for lærerne med succes omlagt til webinarer.


Inden landet blev lukket ned i marts 2020 nåede Dansk Skoleidræt også at være centrum for en høring på Christiansborg om implementering af idræt og bevægelse i skolen, hvor en lang række af skolens interessenter var inviteret for at diskutere, hvordan man kom videre med den vigtige sag.


- Ingen tvivl om, at vi var stolte over at sidde der i Landstingssalen. Vi har forsøgt at positionere os politisk i mange år, og nu var vi til højbords. Det er en stor anerkendelse af sagens vigtighed og af Dansk Skoleidræts arbejde, som gjorde sig gældende på tværs af Folketingets partier. Men det stopper ikke her. Nu skal vi fortælle kommunerne om Dansk Skoleidræts kompetencer, så vi bliver taget ind som en vigtig samarbejdspartner. Vi vil selvfølgelig gerne have, at det er os, de ser på, når de skal vælge, og det er bestemt ikke altid givet, sagde Finn Kristensen.


Anerkendelsen af Dansk Skoleidræt arbejde førte konkret til en øget finanslovsbevilling fra Undervisningsministeriets side. Fra at have modtaget 115.000 kr. årligt er beløbet løftet til 3 mio. kr. i 2020, og det samlede statslige tilskud til 10 millioner kroner årligt i perioden 2021-2024.


Formanden bemærkede, at beløbet er afgørende for at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau, der er skabt de senere år gennem store fondsprojekter. Men at organisationen fortsat vil arbejde hårdt på nye fondssamarbejder, da de bl.a. er garant for spændende udviklingsprojekter inden for bevægelse i skolen.


Den højere offentlige bevilling kunne naturligvis også ses direkte i de tal, som generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt kunne fremlægge under regnskab og budget. Dels kunne Dansk Skoleidræt gå ud af 2020 med et overskud på 2,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1 mio. kr., og dels giver bevillingen noget økonomisk arbejdsro for de kommende år.


Generalsekretæren understregede dog, at den offentlige støtte ikke var hele årsagen til det positive resultat. Nye fondsbevillinger kom i hus i 2020 fra bl.a. Novo Nordisk Fonden og Nordea-fonden, og de påvirkede naturligvis også resultatet positivt. Omvendt var organisationens kursusaktivitet mindre end forventet pga. corona-nedlukningen.


Kampvalg om hovedbestyrelsesposter
Det er ikke hvert år, at der er kampvalg om posterne i Dansk Skoleidræts politiske organer. Det var ikke desto mindre tilfældet i år.


Formand Finn Kristensen blev genvalgt til en ny toårig periode. Til pladserne i hovedbestyrelsen var der fire kvindelige kandidater til de tre pladser. Her endte det med valg af Camilla Daugaard, afdelingsleder på Østerhåbskolen i Horsens, Malene Vissing Tønder, lærer på Tallerupskolen i Tommerup St. samt genvalg til Inge Dinis, lærer på Ikast Østre Skole. Den sidste kandidat Nanna Wassard Bonde, lærer på Bakkegårdsskolen i Gentofte, blev ny suppleant.


De erstatter Karin Bønnerup, Preben Hansen og Stig Andersen, som modtog store virtuelle klapsalver for deres mangeårige arbejde i organisationen.


I Dansk Skoleidræts forretningsudvalg var der genvalg til Steen Houman, eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune, og til Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune.


Traditionen tro blev der sluttet af med uddeling af æresnåle til en række ildsjæle, der har præsteret ekstraordinære og mangeårige indsatser i skoleidrættens tjeneste: Anette Bialik, Kreds Vestsjælland, Randi Fechtenburg, Kreds Fyn, Torben Christoffersen, Kreds Bornholm, Stig Andersen, Kreds Storstrømmen, samt Preben Hansen fra hovedbestyrelsen og fagligt udvalg.


Læs meget mere om Dansk Skoleidræts år 2020 i den skriftlig årsberetning.

Repræsentantskabsmødet 2021 med jubilæumsfejring bag skærmen.