Forside/Nyheder/Nyt materiale i idræt bygger bro til innovation og entreprenørskab

IdrætsfagetNyheder

27. februar 2023

Nyt materiale i idræt bygger bro til innovation og entreprenørskab

Samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og Fonden for Entreprenørskab skaber grobund for nyskabende aktiviteter og anderledes undervisningsforløb til idrætstimerne.

Nyt materiale i idræt bygger bro til innovation og entreprenørskab

Der er rigtig god energi i spændingsfeltet mellem idrætsfaget og innovation og entreprenørskab. Det tværgående tema er som bekendt indarbejdet i målene for alle obligatoriske fag. For at konkretisere det i forhold til idræt er Dansk Skoleidræt og Fonden for Entreprenørskab nu gået sammen i et projekt, der giver eleverne i landets skoler mulighed for at skabe en række nye aktiviteter i idrætstimerne. Det kunne fx være at kombinere elementer fra kendte idrætsgrene eller opfinde noget helt nyt fra bunden.

– Der er en klar synergi mellem idrætsfaget og innovation og entreprenørskab. Idrætsfagets tre kompetenceområder rummer en masse spændende faglige mål, og i arbejdet med fx. spil- og aktivitetsudvikling giver det rigtig god mening at lade sig inspirere af de faglige mål inden for Innovation og entreprenørskab, fordi de kan give forløb i idrætsfaget en ekstra faglig dimension, siger Allan Skoven Pedersen, projektleder i Dansk Skoleidræt.

I den sammenhæng er fagets kropslige aspekt vigtigt.

– Idrætsfagets særlige fokus på kropslig aktivitet gavner innovationsprocesser, fordi det er muligt at få hurtig feedback på aktivitetsprodukter og dermed en dynamisk vekselvirkning mellem udvikling, afprøvning, evaluering og ny udvikling. Den afstand fra idé til handlig er unik og en særlig ramme, som idrætsfaget tilbyder, forklarer han.

Forløb og didaktiske modeller
Dansk Skoleidræt har med sparring fra Fonden for Entreprenørskab udviklet to undervisningsforløb med fokus på innovation og entreprenørskab i udskolingen. Forløbene går på tværs af kompetencemål for de to fag, skitserer muligheder for sammenhængende aktiviteter og guider underviseren igennem alle lektioner. De indeholder således en lærervejledning med fagdidaktiske overvejelser til underviseren, så der opnås forståelse for overvejelser og tanker bag undervisningsforløbene ved at skitsere opbygning og struktur med en lektionsoversigt.

Hertil kommer konkrete ideer til undervisningsaktiviteter, som læreren kan tage i brug. De er beskrevet enkeltvist, så de kan anvendes løsrevet fra undervisningsforløbet i flere sammenhænge i idrætstimerne. Herudover er der elevtekster med fagbegreber, der understøtter forløbets formål og elevernes faglige udbytte. Elevteksterne er korte, i elevsprog og gode at bruge som opgivelser til idrætsprøven. Og slutteligt er der for hvert forløb fagdidaktiske modeller, der kan give underviserne et godt udgangspunkt til reflekterende samtaler med eleverne

Kreativitet kan læres
I arbejdet kan eleverne for eksempel vælge at sammensætte grundlæggende elementer fra to idrætsaktiviteter, så det bliver noget helt andet. Det kunne være at blande rundbold med løb, spring og kast, så man får forskellige forhindringer i spillet, der udfordrer løb, spring og kast-delen, før man når til ”indeområdet”. Et andet eksempel kan være idrætsludo/ludobasket, hvor man blander grundlæggende koncepter fra ludo og en idrætsgren som fx basketbold. Eleverne kan også komme til at udfordre hinanden i squashbordtennis eller helt andre aktiviteter, som de selv er innovative omkring.

– Kreativitet er summen af en lang proces, hvor man har benyttet sig af forskellige metoder til at komme frem til noget nyt. Med andre ord opstår kreativitet kun, hvis man kan det som håndværk. Det håndværk skal eleverne lære ved at afprøve og få erfaringer med forskellige metoder, fortæller Allan Skoven Pedersen.

Dansk Skoleidræt har store forventninger til materialet.

– Fonden for Entreprenørskab har lavet materialer til de fleste af skolens fag, men det er første gang, det sker til idrætsfaget. Så på den måde er det nyskabende. Materialet spiller rigtig godt sammen med den aktivitetsudviklings-tankegang, der er i faget. Og det bliver også en måde at arbejde med inklusion i idræt, fordi det her booster elevernes evne til at tænke ud af boksen. Det er noget helt andet, end de almindelige kendte idrætsaktiviteter, som de ofte har prøvet mange gange tidligere, siger Allan Skoven Pedersen.

Relaterede nyheder

Søgning