Forside/Nyheder/Nyt projekt skal forbedre skoleelevers motorik

Bevægelse i skoledagenNyheder

27. april 2023

Nyt projekt skal forbedre skoleelevers motorik

God motorik er så centralt for børn i indskolingen, at flere lærere skal kunne tage det ind i skoledagen. Det skal Dansk Skoleidræts nye projekt ”Motorik i indskolingen” være med til at sikre med en række nye undervisningsmaterialer. Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Nyt projekt skal forbedre skoleelevers motorik

– Motorik er ikke bare færdigheder – det er også at give børn et fundament at udvikle sig på, så de bedre kan bruge kroppens muligheder.

Sådan siger Torben Hansen, der er udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt, om projektet ”Motorik i indskolingen”. En projekt, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget 2,5 mio. kr. til.

Projektet repræsenterer en ny og bredere skoleforankret måde at styrke elevernes motoriske færdigheder på. I dag er det nemlig typisk kommuner, der varetager motorisk understøttelse af skolebørn, og det ofte med fokus på et specifikt barn, der har motoriske vanskeligheder. Men hvorfor ikke lave en bred indsats, der i højere grad har fokus på forebyggelse og fællesskab? Det er ønsket med projekt ”Motorik i indskolingen”.

– Tilbud målrettet elever, som er særligt motorisk udfordrede, er helt centrale. Men ud fra et bredt motorikfremmende sigte og et kropsligt dannende perspektiv er det samtidigt vigtigt, at der suppleres med indsatser, som er målrettede den bredere elevgruppe og som dermed understøtter alle elevers motoriske udvikling, siger Torben Hansen.

Fakta om ”Motorik i indskolingen”

Hvad: Målet er at fremme motorik i indskolingen gennem en bred indsats, der giver alle børn mod på og lyst til at deltage i bevægelsesfællesskaber.

Hvornår: Projektet løber frem til december 2025.

Hvordan: Gennem kompetenceløft af undervisere og pædagoger. Som en del heraf udvikles undervisningsmateriale og en motorik-database.

Hvem: Dansk Skoleidræt udvikler projektet med støtte fra Børne og Undervisningsministeriet

Kompetenceløft af pædagogisk personale
Denne tilgang til motorik i skolen skal selvfølgelig tilpasses til lærernes og pædagogers hverdag og kompetencer. Derfor udgør en stor del af arbejdet med ”Motorik i indskolingen” i at udvikle og teste en kompetenceløftspakke, der skal bestå af lærervejledninger og undervisningsmateriale. Kompetenceløftet skal klæde undervisere og pædagoger på til at anvende motorik som didaktisk og pædagogisk virkemiddel.

– Motorik er så centralt at flere lærere skal kunne bruge det. På den lange bane skal alle undervisere kunne arbejde med det, og det skal være integreret i deres hverdag. I indskolingen kommer børnene lige fra børnehaven, hvor der er knald på og så over i skolen, der er mere stillesiddende – her ville det være virkelig godt, hvis motorikken bare var en naturlig del af skoledagen, siger Torben Hansen.

Motorikken skal bygge bro
Tankerne bag projektet er, at arbejdet med motorik ikke skal være en isoleret opgave med fokus på enkelte elever. Der skal i stedet udvikles indsatser, som er målrettet den brede elevgruppe, og som understøtter alle elevers motoriske udvikling. Ambitionen er at tænke skolens virke og målsætninger ind i tilgangen, så de motorikfremmende aktiviteter også anvendes som et aktivt redskab til at understøtte sociale fællesskaber, relationsdannelse, trivsel og skolemotivation blandt eleverne.

– Målet er, at motorikken bliver et add-in og ikke et add-on. Arbejdet med motorik skulle meget gerne understøtte nogle af de områder, man som underviser alligevel skal arbejde med i indskolingen, siger Torben Hansen.

I projektet er der ikke så meget fokus på, om børnene kan lyne deres jakker eller lave en kolbøtte. Det vigtige er, om de føler sig trygge nok til at bevæge sig ud i ukendt land.

Simon Madsen, der er lektor på UCL og sparringsekspert på projektet, ser frem til et friskt pust på området:

– Vi bør ikke udelukkende arbejde med børns motorik ud fra et sigte om at forebygge sygdom, men også ud fra et sigte om at fremme det gode børneliv. Netop det sigte vil projektet forhåbentlig kunne bidrage til. Min forhåbning er, at det at få belyst børns motorik fra en anden vinkel end den hidtil herskende, vil kunne hjælpe os i at få understreget betydningen af det pædagogiske arbejde med skolebørns motorik og hjælpe os videre i udviklingen af praksis på området, siger han.

Kortlægning er første skridt – glade børn er målet
Første skridt i projektet er at kortlægge hvor meget, hvor lidt og hvordan der arbejdes med motorik på skolerne i dag. Noget tyder nemlig på, at de strukturerede og længerevarende indsatser er få, og at de oftest har fokus på motorisk udfordrede elever. Det arbejde er allerede i gang.

– Vi skal have skabt et godt vidensgrundlag at arbejde ud fra og et indgående kendskab til, hvad der sker ude i skolen med motorik. Vi vil vide, hvordan lærere og pædagoger arbejder med det i hverdagen, siger Torben Hansen.

Han forklarer, at det ultimative mål med ”Motorik i indskolingen” handler om glade børn.

– Vi vil gerne have flere børn, der er glade for at gå i skole, som smiler og har lyst til at lege sammen. At ingen står udenfor legefællesskaberne.

Dansk Skoleidræt tilbyder allerede kurser og materialer inden for motorik. Find kurserne her og gå på opdagelse i materialet her.

Relaterede nyheder

Søgning