Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af Dansk Skoleidræts formand, næstformand samt syv repræsentantskabsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget består af:

Formand 
Finn Kristensen
Fjordblik 10, Klakring
7130 Juelsminde
Tlf. 40245766
fk@skoleidraet.dk 

Næstformand
Preben Hansen
Strandvej 75
5700 Svendborg
Tlf. 6222 9255 / 5092 9599
preben.hansen1@skolekom.dk

Medlemmer:  

Karin Bønnerup
Skolesvinget 3 
8963 Auning 
Tlf. 8648 3904 / 2240 0265 
karin.boennerup@skolekom.dk

Tom Christensen 
Ellegade 3, Snogebæk 
3730 Neksø 
Tlf. 5648 8077 / 6126 3730 
tom@tomch.dk

Jørgen Erik Christensen
Ørnhøjvej 12
4600 Køge
Tlf. 5693 9036 / 2879 2702
joergenerik@yahoo.com

Martin Gertz
Smedevænget 41
8464 Galten
Tlf. 6150 0131
movedby.gertz@gmail.com 

Mikkel Neumann Bøyesen 
Solskrænten 46
2500 Valby
Tlf. 2982 4107
mikkelboeyesen1@gmail.com

Laila Holme
Drejerpladsen 23
2635 Ishøj
Tlf. 2382 0621
lailaholme@gmail.com

Jesper Ninn Sandfeld Melcher
Grøndalsvej 34, 1.
2000 Frederiksberg
Mobil: 52424952
jesm@phmetropol.dk

Stig Andersen 
(Suppleant)
Herluf Trollesvej 57
4700 Næstved
Tlf. 3177 6798
stig1806@icloud.com