Ene/-ende stafet

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

Inden start markeres banen op med 4-6 startkegler eller -markeringer; alt afhængig af antallet af stafethold og ønsket holdstørrelse. I den modsatte ende ud for startkeglerne placeres så 4-6 rundingskegler, som holdene skal ud og vende omkring i stafetten.

Ved hver rundingskegle placeres et lige antal "-ene/-ende"-sedler i vilkårlig rækkefølge med bagsiden opad. Herefter inddeles elever i 4-6 teams - igen afhængig af elevantal og ønsket holdstørrelse - og placeres bag ved startkeglerne.

På lærerens startsignal løber to elever fra hvert stafethold parvis op og tager en seddel, som i fællesskab læser højt og afgør stavemåden/-løsningen på. Deres valg af læsning/løsning afgør tilbageturen:

- Hvis den korrekte endelse er "-ene", løber de "ene" tilbage, altså hver for sig side om side.

- Hvis den korrekte endelse derimod er "-ende", løber de "-ende"  mod ende tilbage, altså let sidelæns med numserne mod hinanden.

NB: Sedlen skal bringes med retur, hvor den placeres i en "-ene"-stak (bestemt flertal) eller i en stak med "-ende"-stak (lang tillægsform) bag holdets startkegle, så læreren og holdkammeraterne efterfølgende - eller undervejs - har mulighed for at se, om den rigtige endelse er valgt.

Næste par på holdene sendes så af sted med et "klap". Sådan fortsættes stafetten, indtil alle sedler er vendt, bragt med tilbage og placeret i en bunke.

Er den valgte endelse forkert udløser det en "bevægelsesbonus" for det pågældende stafethold (f.eks. 3 armstrækninger, 3 mavebøjninger, 3 englehop eller lignende), som udføres inden næste par må løbe afsted. Med fordel kan "bonussen" tælles op og udløses til sidst på alle holdene, så afstanden mellem holdene undervejs ikke bliver for stor.

 

OBS: Man bør som lærer ud fra kendskabet til klassens afveje og overveje, hvor meget konkurrenceelementet skal fylde i øvelsen her. 

Variationer

- Alle eleverne laver selv sedler med fokus på substantiver i bestemt flertal og/eller udsagnsord i lang tillægsform, der enten ender på "-ene" eller "-ende". Endelsen på ordet skal være åben på sedlen.

Eks.: "Dommeren fløjtede kampen af, inden holdene/holdende" fik scoret."

- Ved forkert løsning af en sætning/endelse tildeles hele holdet en "bevægelsesbonus" (3 armstrækninger, 3 mavebøjninger, 3 englehop eller lignende), der udføres med det samme eller efter endt stafet, hvor antallet af forkerte løsninger tælles sammen og udløser en bevægelsesbonus på holdet.

- Ved forkert løsning af en sætning/endelse tildeles holdet en bonusbevægelse, der skal inddrages i turen på vej mod rundingskeglen (f.eks. gadedrengeløb, hink, klap i hænderne eller lignende). 

I det hele taget kan stafetten her varieres i mange forskellige afskygninger alt afhængig af fagfagligt indhold og fokus.

Evaluering af øvelsen og tegn på læring

"-Ene/-ende"-stafet kan sagtens stå alene som aktivitet i et grammatikforløb eller -sekvens i dansk 8.-9. klasse eller i helt konkret træning af retskrivningsprøven, hvor den fejltype og brugen af endelsen -ene for navneord/substantiver i bestemt flertal eller -ende for udsagnsord/verber i lang tillægsform (præsens participium) meget ofte indgår.

Øvelsen kan også bruges som direkte evalueringsredskab for på en sjov og aktiv måde at skærpe elevernes sproglige bevidsthed og forståelse for vigtigheden af fortsat kendskab til ordklasserne og deres bøjning.

NB: En god staveregel, man kan give sine elever med i øvelsen her, er, at "navneord ikke har nogen -ende." Det kan være en god hjælp på vejen.