Hopstave på tastatur

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

Læreren deler eleverne ind i grupper med tre i hver. Hver gruppe tegner med kridt et tastatur med alle bogstaver på. Give eleverne et printet billede af et tastatur, som de kan tegne efter. En elev læser et ord op, eksempelvis fra læsebogen eller et ordkort, hvorefter de andre elever i gruppen hopper ordet på det optegnede tastatur.
Når øvelsen er godt indarbejdet, udføres den med kategorier. Der stilles tre spande i afstand til tastaturet (Jo højere intensitet, der ønskes, jo længere væk stilles spandene). Spandene markeres med kategorier, fx bondegårdsdyr, naturdyr og kæledyr. Hvis eleverne arbejder med ordkort med dyrenavne, skal eleverne nu hop-stave navnet på dyret på tastaturet, hvorefter ordkortet skal lægges i den rigtige spand. Hvis eleven eksempelvis hopper ordet "gris", skal eleven lægge ordkortet i den spand, hvor der står ”bondegårdsdyr”. Staver eleven forkert eller lægger kortet i den forkerte spand, kan eleven få hjælp af sin gruppe til at udføre øvelsen rigtigt.

 

Variationer

De tre spande kan markeres med udsagnsord, tillægsords og navneord. Når eleven har hoppet et ord, lægges ordkortet i den rigtige spand afhængig af hvilken ordklasse ordet tilhører.

De tre spande markeres med udsagnsord (bolle), grundled (kryds) og genstandsled (trekant). Eleverne får 3-4 ordkort. Eleven skal sammensætte ordene til en sætning. Herefter hopper de denne sætning, og lægger de rigtige ordkort i de rigtige spande.

En tegning af en menneskekrop eller et skelet e.lign. placeres udenfor tastaturet. Eleverne får en seddel hvorpå der står en kropsdel, eksempelvis "næse". Eleven hopper ordet og lægger ordet på det rigtige sted på tegningen af kroppen.

Denne øvelse kan også udføres i sprogfag, fx i engelsk eller tysk. 

Øvelsen er udviklet af Herskindskolen