Kast og stav

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

I skolegården el.lign. skrives alle de mest brugte bogstaver, fordelt med ca. 5-10 m mellem hvert bogstav. Eleverne er sammen i par og hvert par har en ærtepose el.lign og papir og blyant til rådighed. Parret skal nu kaste en ærtepose på et bogstav og danne et ord med det bogstav som ærteposen lander på, ordet skrives ned. Til slut dannes der sætninger med de ord, parret har skrevet ned og de sætter tegn i sætningerne. Gennemgå sætningerne i klassen og snak om hvilke ordklasser eleverne typisk vælger ord fra, når de selv vælger.

Eleverne går sammen i par igen. Den ene elev bestemmer et ord, som eleven staver ved at kaste ærteposer på de bogstaver, som indgår i ordet. Rækkefølgen af bogstaverne som eleven skal ramme, må eleven selv bestemme. Makkeren skal forsøge at gætte hvilket ord det drejer sig om. 

Udfør øvelsen igen en anden dag, hvor hver gruppe får tre ærteposer. På hver pose er der hhv. bolle, kryds og trekant, som refererer til udsagnsled, grundled og genstandsled. Eleverne skal nu, med den ærtepose, hvor der er tegnet en bolle på, ramme et bogstav og sige et udsagnsord, som starter med dette bogstav. Hvis eleven kaster ærteposen med trekanten på, skal eleven sige et genstandsord, som starter med det bogstav, eleven har ramt. Ligeledes skal eleven sige et grundledsord hvis ærteposen med kryds på kastes. Eleverne kaster på skift i parrene og laver sætninger med de ord, de finder på. Gennemgå sætningerne på klassen.

Variationer

Øvelsen kan udføres i sprogfag som fx tysk og engelsk.