Salmemix

Jeg er interesseret
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis materialer!

  Dyk ned i Sæt Skolen i Bevægelses skatkiste med inspiration og materialer. Vi har mere en 150 konkrete øvelsesforslag til alle trin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark. Besøg "Bevægelsesfabrikken", hvor dine elever kan skabe skøre og aktive film, som alle kan bevæge sig til. Eller involver de ældste med "Bevæg udskolingen!" - Find det hele her!

  Inspiration og materialer
 • Book et kursus

  Sæt Skolen i Bevægelse kommer ud på din skole og laver kursus for hele personalet. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Kurser

Der må gerne være flere kort med salmer til samme højtid/ritual/ årstid. Det vigtigste er, at alle salmer har en ”makker” - dvs. en salme, der passer sammen med en højtid/et ritual/en årstid. Sedler med opgaver til de forskellige højtider/salmer omkring fx traditionen, forståelse af salmen el. lign.

Eleverne har alle et kort. Nu spreder de sig ud over et område og bevæger sig rundt imellem hinanden. Når læreren giver signal, finder eleverne sammen i par og kigger, om deres brikker passer sammen – fx ”Bryllup” og ”Det er så yndigt at følges ad”. Hvis de passer sammen, udfører de den bevægelse, der passer til deres salme/højtid. Fx:

• Bryllup: Armkrog og danse rundt fem gange
• Nytår: Englehop
• Sommer: Gadedrengeløb
• Efterår: Lave ”regnvejr” på makkerens ryg
• Morgen: Solhilsen som i yoga
• Dåb: Kravle mellem benene på hinandens makker på skift fem gange
• Jul: Twiste til begge sider fem gange

Eleverne kan evt. hjælpe med at finde på flere bevægelser til de højtider og ritualer, I har arbejdet med.

Herefter går eleverne sammen og løser en opgave om denne højtid, som udleveres skriftligt eller mundtligt. Når opgaven er løst, går de med i legen igen, men må ikke finde sammen igen.

De elever, der finder sammen, men hvis brikker ikke passer sammen, skal udføre begge bevægelser fra de to brikker.

Øvelsen afsluttes med, at I på klassen gennemgår de opgaver, læreren har stillet til de par, der fandt sammen.

 

Variationer

Øvelsen kan udføres med andre temaer – fx centrale bibelfortællinger og dertilhørende billeder eller begivenheder i kristendommens historie og dertilhørende centrale personer.